Sport

De PvdA is blij dat de stad mooie (topsport) evenementen weet aan te trekken. De PvdA wil dat deze evenementen nog beter gaan aansluiten bij de Bredanaars en de Bredase verenigingen. Alle kinderen moeten kunnen genieten van sport en cultuur, ongeacht het inkomen van hun ouders.

De PvdA wil daarom:

  • 10% van de budgetten voor topevenementen beschikbaar te stellen voor verenigingen. Zodoende hebben zij de mogelijkheid om mooie activiteiten voor de wijken en dorpen te organiseren, en zijn meer mensen vanuit heel Breda betrokken bij mooie evenementen.
  • Stimuleer en ondersteun initiatieven in wijken om sportactiviteiten te organiseren.
  • Het Bredase Jeugdsportfonds blijft om kinderen van ouders met een laag inkomen mogelijkheden te bieden.