Omgevingswet

In 2020 krijgen we te maken met de Omgevingswet. Daaronder vallen straks alle bestemmingsplannen en regels over wat je wel of niet mag in je omgeving. En natuurlijk ook over wat een ander wel of niet mag in jouw buurt, wijk of dorp. De wet komt er om regels eenvoudiger te maken. Maar ook om te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving en om de samenleving te verbeteren. Het invoeren van de Omgevingswet is daarom een belangrijke maar ook ingewikkelde operatie. Voor bewoners van een wijk of dorp ontstaat de mogelijkheid om de greep op de omgeving te versterken. Maar ook voor ontwikkelaars of anderen met plannen liggen er kansen.

De PvdA wil daarom:

  • Breda betrekt inwoners bij het maken van de omgevingsplannen. Door met ze in gesprek te gaan en echte invloed op de plannen mogelijk te maken.
  • Duurzaamheid, gezondheid, overlast en veiligheid staan altijd voorop bij het maken van omgevingsplannen.
  • Het vereenvoudigen van regels dient om inwoners meer grip te geven op hun omgeving. Niet om ontwikkelaars en andere plannenmakers meer kans te geven op success.