Jongeren en opgroeien

Jongeren willen kansen om van hun leven iets te maken. Er zijn veel verleidingen en uitdagingen en ieder keer opnieuw is het maken van een keus nodig. Jongeren hebben bij het maken van de juiste keuze kracht nodig. Ook om verkeerde partijen die gouden bergen beloven te kunnen weerstaan.

De PvdA wil daarom:

 • Breda zorgt voor veilige routes naar school en houdt die permanent in de gaten. De gemeente zorgt samen met de scholen dat autoverkeer rond scholen en daarbij horende onveiligheid afneemt.
 • Zorg dat alle kinderen kunnen leren zwemmen. Heb daarbij speciale aandacht voor de erkende vluchtelingen die niet vertrouwd zijn met de Nederlandse water “cultuur”.
 • Breda gebruikt de norm van Jantje Beton voor buitenspelen. Jantje Beton vindt dat tenminste 3% van de openbare buitenruimte bestemd moet zijn voor buitenspelen.
 • Breda voorkomt dat kinderen met een taalachterstand starten op de basisschool en blijft in samenspraak met ouders investeren in activiteiten daarvoor vanuit consultatiebureaus en peutergroepen.

 

 • Grote aandacht voor gebruik van social media en internet en voor het beoordelen van informatie. Praten over de kwalijke kant van sexting en filmpjes over ruzies. Praten over groepsdruk en de eigen keuzes die je ook als jongere moet kunnen maken.
 • Breda ontwikkelt samen met de scholen een game (en lespakket) over het goed besteden van geld. Kennis die je zo opdoet kun je goed gebruiken om schulden te voorkomen en schuldproblemen aan te pakken en te begeleiden.
 • We werken aan snelle signalering van dreigende criminaliteit. Daarbij hoort samenwerking tussen jongeren zelf, ouders, scholen, jeugdhulp en politie. Ook sportverenigingen en horeca kunnen hun steentje bijdragen.

 

 • Omdat jongeren niet altijd alles even goed kunnen leren, bieden middelbare scholen de mogelijkheid vakken te volgende op verschillende niveau’s. Breda stimuleert de scholen om zo talent echt een kans te geven.
 • Ook jongeren die hun taal- of rekenvakken niet de baas kunnen en die dus geen einddiploma kunnen halen, hebben talenten. Maar zonder een diploma kom je moeilijk aan de bak. In Breda moeten deelcertificaten ook van waarde worden: In samenwerking met het Bredase bedrijfsleven worden de “Bredaficaten” ingevoerd.

 

 • Roken bedreigt de gezondheid, van de roker en van anderen. Op sportvelden en in sportruimtes wordt vanaf 2019 niet meer gerookt. Samen met jongeren wordt het blowen door jongeren teruggedrongen.
 • De gemeente daagt scholen uit om met speelse, maar effectieve aanpakken te komen om het gebruik van suiker terug te dringen. Wie zoet is krijgt hartig.

 

 • Goed voorbeeld doet goed volgen. Wijkagenten, conciërges, sporters kunnen allemaal zo’n voorbeeld zijn. Vooral door positieve aandacht en door te werken aan een band kunnen ze uitgroeien tot de “helden” die jongeren nodig hebben.
 • Breda werkt met handhavers (BOA’s) die jongeren willen leren kennen en met ze bespreken waar ze mee zitten en wat ze willen. Dat is meer dan alleen handhaven. Met zulke “jeugd-boa’s” kun je echt iets doen aan overlast.
Sanne Bijlsma

Sanne Bijlsma

In 2010 stapte Sanne in de wereld van de lokale politiek. Ze werkte destijds aan vrouwenrechten in West- Afrika voor een ontwikkelingsorganisatie, maar zag in haar directe omgeving ook dingen die anders en beter konden. Ook lokaal het verschil maken beviel goed en zij ging voor een tweede periode in onze fractie van de Bredase gemeenteraad. Ze werkte

Meer over Sanne Bijlsma