Evenementen

Evenementen en festivals laten Breda bruisen. Zo laat Breda zich aan bezoekers van haar beste kant zien. Evenementen bevorderen toerisme en zijn goed voor werkgelegenheid. Ze laten Bredanaars genieten. Maar ze geven ook overlast, vooral in de binnenstad. De binnenstad is een plek om veel te beleven, maar geen pretpark. Het is een plek waar je goed moet kunnen wonen, werken en recreëren. Dat moet je in balans houden, voor inwoners en bezoekers.
  • De PvdA wil vooral evenementen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen, die ook in wijken en dorpen voor leven in de brouwerij zorgen en die Breda bekender maken in Nederland en Europa.
  •  De PvdA wil (geluids)overlast door evenementen terugdringen.