Duurzaam Breda

De aarde wordt warmer, de zeespiegel hoger. De verandering van het klimaat is bedreigend. Ons aardgas raakt op. In de toekomst moeten we woningen en andere gebouwen dus op een andere manier verwarmen. Daarom moeten we ook in Breda ingrijpende keuzes maken. Over nieuwe verwarmingssystemen en minder uitstoot van CO2 gas, voor meer groen en water in de stad en opwekking van energie met zonlicht, wind en aardwarmte. Er is nog meer aan de hand. Het gaat niet goed met de natuur. Er zijn steeds minder insecten, terwijl die hard nodig zijn voor de productie van voedsel. Gezondheid wordt bedreigd door uitstoot van uitlaatgassen en door schaalvergroting in de landbouw.

De PvdA wil daarom:

 • Het energiegebruik van woningen wordt veel kleiner door woningeigenaren (particulieren, woningcorporaties en andere verhuurders) te stimuleren tot isoleren en het aanbrengen van zonnepanelen.
  • Particuliere woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen kunnen tegen scherpe rentetarieven een beroep doen op een gemeentelijk fonds.
  • Met woningcorporaties en andere verhuurders maken we afspraken over isolatie, over energiegebruik en zonnepanelen en over nieuwe systemen voor verwarming.
 • Breda maakt plannen voor nieuwe opwekking van energie door plaatsing van zonnepanelen en gebruik van de grote warmte op kilometers diep in de aarde (geothermie).
 • Breda zorgt voor uitbreiding van het warmtenet en haalt vanaf 2020 elk jaar een buurt van het gas af.
 • Breda stimuleert “vergroenen”van tuinen door gratis tegels en andere verstening op te halen die buurtbewoners blijvend uit hun tuin verwijderen.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven van buurtbewoners om de openbare ruimte te vergroenen.
 • Breda maakt werkt van duurzame mobiliteit door:
  • Inzetten op verdere verbetering van het openbaar vervoer, waaronder een betere verbinding van Breda naar Utrecht.
  • Gebruik van het openbaar vervoer bevorderen met bijvoorbeeld lagere tarieven.
  • Fietsverkeer stimuleren door verbetering van veilige fietsroutes en plannen te maken met hogescholen en grotere bedrijven voor meer fietsgebruik door studenten en medewerkers.
  • Gebruik van elektrische auto’s bevorderen en met wijken overleggen hoe je gebruik van elektrische deelauto’s voor elkaar krijgt.
 • De binnenstad wordt duurzaam door in overleg met de ondernemers en wijkraad Stadshart:
  • Vanaf 2025 alleen maar elektrisch vrachtverkeer naar de binnenstad toestaan.
  • De bevoorrading van bedrijven samen organiseren zodat er minder verkeer nodig is.
  • Meer fietsparkeren aan de rand van het centrum bevorderen maar snel optreden tegen foutparkeren fietsen in centrum.
  • Mobiliteitsplan maken voor de binnenstad met toegang op basis van kenteken voor de hele binnenstad.
  • Meer parkeergelegenheid aan de rand van de stad met goed en betaalbaar openbaar vervoer naar centrum (P&R).
  • Minder energieverspilling door winkeldeuren ’s winters dicht te houden en door bevorderen LED-verlichting.
  • Bevorderen van vestiging van winkels en horeca met een duurzaam aanbod.
 • Breda maakt afspraken met de agrarische sector over vernieuwend boeren.
  • We ontmoedigen schaalvergroting en verbieden megastallen.
  • Agrarische bedrijven werken aan verbindingen met onderwijs en recreatie.
  • Boeren zoeken nieuwe producten, vooral op het gebied van biobased economy, waarin landbouwgewassen worden gebruikt om duurzame materialen te fabriceren.
  • Versterking van de natuur is onderdeel van het boerenbedrijf.