Buddy’s

Breda stimuleert de inzet van 'maatjes' (‘buddy's’), die op tal van plekken in de stad andere mensen bijstaan in hun dagelijks leven en hun keuzes.
  • Zoals het project Buddy to Buddy van Avans-studenten voor statushouders.
  • Bij taalmaatjes die mensen met een taalachterstand helpen.
  • Initiatieven in wijken en dorpen om op allerlei ontmoetingsplekken mensen te helpen met formulieren en andere vragen.
  • Scholieren die ouderen helpen met hun computervragen.
  • Straatmaatjes, die klusjes voor hun buren doen of langsgaan voor een praatje of een ommetje.
  • Maatjes die jongeren helpen bij ingewikkelde keuzes waarmee ze te maken hebben.