Door Younes Nahnahi op 11 januari 2021

Zorgen over rechtsextremisme

N.a.v. een uitzending van Nieuwsuur stelden burgerraadslid Joris Hoogbergen en fractievoorzitter Arjen van Drunen het college vragen over de dreiging van rechsextremisme:

Op 2 januari jongstleden, berichtte Nieuwsuur over de dreiging van rechtsextremisme in Nederland. Nieuwsuur kreeg via een infiltrant inzage in talloze chatberichten van een Nederlands
rechsextremistisch netwerk. In de chats worden gedachtes geuit over een rassenoorlog. Ook poseren de leden met nazi-vlaggen en messen en wordt er vrijuit gefantaseerd over een aanslag op Mark Rutte en Jesse Klaver.

Op steeds jongere leeftijd radicaliseren jongeren. Nieuwsuur spreekt zelfs van 13-jarige kinderen met extremistisch gedachtengoed. De relatieve anonimiteit van het internet zorgt er niet alleen voor dat jongeren steeds eerder radicaliseren, maar ook nog eens steeds verder radicaliseren.

De nationaal coördinator terrorismebestrijding schrijft op 8 mei 2020 dat rechtsextremisme een
grote blinde vlek is voor nationale en lokale overheid. Rechtsextremistische dreiging groeit en
rechtsextremistisch geweld is toegenomen. De rechtsextremistische aanslagen op Utoya en
Christchurch voelen als gisteren en staan de rest van ons leven op ons netvlies gebrand. De NCTV
noemt een rechtsextremistische aanslag in Nederland voorstelbaar. De PvdA vindt dat de overheid,
nationaal en lokaal, er alles aan moet doen om dit de kop in te drukken. Daarom hebben we de
volgende vragen aan het college:

 1. Bent u bekend met de berichten van Nieuwsuur en het rapport van de NCTV?
 2. Weet u of de groei van rechtsextremisme in Nederland zich ook in Breda voordoet?
 3. Op 25 februari stuurde u ons een raadsbrief en het projectplan ‘Tegengaan van onwenselijke
  polarisatie en radicalisering’. Welke acties in dit projectplan zijn tot op heden uitgevoerd en
  kunt u al aangeven in hoeverre deze aanpak effectief is?
 4. De doelstelling van de aanpak is: ‘’Alertheid creëren en (vroeg-)signaleren van onwenselijke
  polarisatie en radicalisering.’’ In een artikel van BN De Stem geeft u aan dat veel gericht is op
  het informeren en trainen van professionals, zodat zij zich bewust zijn van de signalen van radicalisering. Radicalisering speelt zich veelal online af. Wat doet u samen met de
  veiligheidspartners om ook online radicalisering te signaleren en de kop in te drukken?
 5. De NCTV concludeert dat de (lokale) overheid geen zicht heeft op groeiend rechtsextremisme. Het zou een ‘blinde vlek’ zijn. Is rechtsextremisme ook een blinde vlek in Breda?
 6. Het projectplan zegt ook dat mensen worden opgeleid om extremisme en radicalisering
  vroegtijdig te signaleren. Wordt er in deze opleiding apart aandacht besteed aan
  rechtsextremisme? Zo niet, bent u bereid om dat alsnog te doen?

Annebregt Dijkman is adviseur radicalisering en geeft aan dat de aandacht voor extremisme wat
wegzakt. Ook benadrukt zij dat COVID-19 en radicalisering geen losstaande problemen zijn. Zo zegt
zij: ‘’We hebben te maken met een crisis die de hele wereld treft. Mensen worden extra kwetsbaar.
Bijvoorbeeld in hun gezondheid, maar ook financieel. Er ontstaan daardoor nieuwe
uitsluitingsmechanismen omdat het virus ook maatschappelijke ongelijkheid vergroot. Dat beïnvloedt ook de gevoeligheid voor polarisatie en radicalisering. Mensen zoeken daarnaast digitaal contact, zitten langer op het internet. Dat schept meer ruimte voor het online rekruteren van mensen door terroristische bewegingen en er ontstaan nieuwe complottheorieën. Omdat (ouderlijk) toezicht soms ontbreekt en sociale media, zoals YouTube, algoritmes hebben die radicalisering in de hand kunnen werken.’’

7. Deelt u de visie dat de problemen omtrent radicalisering versterkt kunnen worden door de
coronacrisis en zo ja, in hoeverre spelen we daar in Breda op in?
8. Het uitvoeringsplan dat onderdeel uitmaakt van het eerder genoemde projectplan focust op de periode 2019-2020. Wat zijn uw plannen voor 2021 t.a.v. het tegengaan van onwenselijke polarisatie en radicalisering?
9. Gaat u in een vervolg uitvoeringsplan ‘Tegengaan van onwenselijke polarisatie en
radicalisering’ extra maatregelen treffen in het licht van de huidige coronacrisis en de relatie die dat heeft met radicalisering?

Op 1 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi