Door Younes Nahnahi op 11 april 2022

Zorgen over herinrichting Marksingel en Chassésingel

Bij de bewoners van de Chassésingel en Marksingel is er onrust over de herinrichting van deze singels. De onrust en onvrede spitsen zich erop toe dat er na de herinrichting aan de woningzijde geparkeerd gaat worden, terwijl er nu aan de waterzijde geparkeerd wordt. Bewoners maken zich zorgen over lichtinval en het belemmerde uitzicht als de auto’s straks pal voor de deur staan.
Bewoners hebben alternatieven aangedragen maar botsen op inflexibiliteit, omdat het uitvoeringskader Binnensingels wordt gehanteerd. De Bredase VVD- en PvdA-fracties begrijpen dat dit kader als uitgangspunt dient, maar vinden dat wanneer bewoners zich constructief opstellen en met alternatieven komen, er gekeken kan worden of dat ook past, omdat het plan dan kan rekenen op draagvlak bij de bewoners. Wij vragen te wachten met het definitief maken van de herinrichting van de singels, tot de gemeenteraad zich erover uitgesproken heeft. Wij hebben de volgende vervolgvragen:

  1. Wat zijn de gevolgen als ervoor gekozen wordt het parkeren op de Chassésingel aan de waterkant te houden? Hoe gaat het plan er dan uitzien?
  2. Wat is de mening van het college over het alternatieve plan dat de bewoners hebben aangedragen voor de Chassésingel?
  3. Wat zijn de gevolgen als er gekozen wordt om het parkeren op de Marksingel haaks te houden en dus net als nu alleen aan de waterkant? Hoe gaat het plan er dan uitzien?
  4. Is het college het met ons eens dat uniformiteit er al niet is omdat in het huidige voorstel op de Marksingel aan zowel de parkkant als de huizenkant wordt geparkeerd?
  5. Welke alternatieve mogelijkheden ziet het college om uniformiteit te hanteren in de herinrichting, zonder de parkeerlocatie te wijzigen?
  6. Er wordt gesteld dat er aan twee kanten parkeerplaatsen komen als er in de buurt geen locatie voor extra parkeerplaatsen kan worden gevonden. Waarom heeft het college er niet voor gekozen die extra parkeerplaatsen te realiseren bij de herinrichting van de Vijverstraat?
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi