Vragen over grimmige zaakjes bij geluidswal A27

Door Rob Sips op 7 september 2018

Zaterdag 1 september heeft de PvdA Breda een rondgang gemaakt door het oostelijk deel van de wijk Heusdenhout. In ‘deur aan deur’ gesprekken bleek dat vrijwel alle bewoners positief over hun buurt zijn, maar dat veel bewoners zich druk maken over het drugsgebruik/–handel en andere ongeregeldheden in de groenzone langs de geluidswal van de A27. De woonstraten lopen op verschillende punten dood op deze groenzone. Dat maakt deze zone tot een gebied dat ideaal – afgelegen maar toch snel bereikbaar met veel vluchtmogelijkheden en slecht verlicht en weinig sociale controle – is voor grimmige zaakjes.

Uit onze gesprekken bleek dat diverse burgers constateren dat er vooral na zonsondergang dubieuze personen in de groenzone rondlopen, veelvuldig vondsten van afval van drugsgebruik wordengedaan en dat er vaak hardrijdende auto’s in de nachtelijke uren worden geconstateerd. Hierbij blijkt juist dat de keerlussen van de doodlopende straten een belangrijk rol in deze nachtelijke ongeregeldheden spelen.

De buurtbewoners van de Grote Houw, Sterrenbos en de Bisschopshoeve maken zich zorgen over de (groene) zone tussen hun buurt en de geluidswal en daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Herkent u het geschetste beeld van ‘onveiligheid’ in de groenzone tussen de geluidswal van de A27 en de woonbuurt met aanliggende straten Grote Houw, Sterrenbos en Bisschopshoeve?
  2. Welke maatregelen worden momenteel ingezet om de leefbaarheid van de woonbuurt, gevormd door de Grote Houw, Sterrenbos en Bisschopshoeve, te waarborgen?
  1. Welke maatregelen – denk bijvoorbeeld aan extra politiecontrole, herinrichting van de zone,extra verlichting, camera’s etc. – kunnen worden genomen, zodat de overlast verminderd wordt en de leefbaarheid verbetert?
  2. Zijn er in Breda vergelijkbare zones bij het college bekend en hoe wordt hier getracht de leefbaarheid te vergroten en de onveiligheid te verminderen?

Op 1 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips