Zorgen over initiatief mega-geitenstal Bavel

Door Rob Sips op 27 maart 2017

De dorpsraad van Bavel is ongerust over de mogelijke komst van een megageitenstal direct aan de rand van het dorp. PvdA Breda deelt de zorgen over gezondheidsrisico’s. De uitbraak van de Q-koorts en de gevolgen daarvan zitten nog vers in het geheugen. De PvdA ziet ook mogelijke problemen voor het milieu en dierenwelzijn. Redenen voor raadslid Rob Sips om het college vragen over de megastal te stellen. Op 15 mei is het antwoord van het college ontvangen.

De PvdA is geen voorstander van megastallen, zeker niet in de directe omgeving van woongebieden vanwege gezondheidsrisico’s en problemen voor het milieu en dierenwelzijn.

De GGD geeft in haar recente beleidsnota (kadernota) aan dat er extra middelen nodig zijn voor de bestrijding van infectieziekten. Infecties die van dier op mens overgedragen worden, benoemt de GGD als groeiend aandachts- en zorgpunt. De PvdA is benieuwd naar het advies van de GGD t.a.v. deze megastal.

Verder is de PvdA geïnteresseerd in de mening van het college over de gezondheidsrisico’s, dierenwelzijn en milieueffecten. De fractie vraagt aan het college over welke middelen zij beschikken om het initiatief tegen te houden of, indien dit niet mogelijk is, welke veiligheidsmaatregelen en -eisen gesteld kunnen worden.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips