Zinloos solliciteren

Door Henk van der Velde op 20 november 2017

Veel ouderen sturen week in week uit sollicitatiebrieven zonder enig resultaat. Hun kans op het vinden van werk is nihil. In hoeverre is het solliciteren dan zinvol? Zijn er andere activiteiten die zowel voor de betrokkene als voor de maatschappij de voorkeur zouden moeten krijgen? Deze vragen stelt PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde het college. Op 17 november zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Omroep Brabant publiceerde afgelopen dinsdag het verhaal van Nikki van Vliet, een vrouw uit Breda van 55 jaar die in de bijstand zit. Zij solliciteert zich ‘helemaal suf’ maar het leidt allemaal tot niets. Zij is de enige niet. Het heeft natuurlijk geen zin als mensen alleen omdat ze daartoe verplicht zijn, gaan solliciteren op banen waar ze geen kans op maken. Dat is vervelend voor de mensen zelf, maar ook voor bedrijven die de brieven ontvangen.

Het bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’ geeft aan dat Breda zo goed mogelijk mensen met een uitkering probeert te koppelen aan vacatures. Het ‘aanvalsplan werk’ dat in de begroting 2018 is aangekondigd, wil daar nog extra vaart in maken.

In verband hiermee hebben we de volgende vragen aan het college.

  • Hoeveel Bredanaars met een bijstandsuitkering zitten in dezelfde omstandigheden als de genoemde mevrouw en solliciteren zich suf zonder dat het iets oplevert?
  • Wat doet Breda concreet om deze mensen te helpen toch succesvol te zijn?
  • In welke situaties wordt met uitkeringsgerechtigden overlegd over de mogelijkheid om zich op andere manieren verdienstelijk te maken dan door het zoeken naar werk?
  • Wordt er in concrete gevallen vermindering of ontheffing van de sollicitatieplicht gegeven? Zo nee, waarom niet als aan alle kanten, de kant van gemeente, de kant van werkgevers en de kant van de werkzoekende, de conclusie wordt getrokken dat solliciteren in het algemeen tot niets zal leiden?
  • Wordt met het aanvalsplan werk ook beoogd in beeld te krijgen welke groep vrijwel kansloos is om nog aan de slag te komen en wat betekent dit dan voor de verplichting tot solliciteren?