Zeker zijn van een kansrijke start in Breda

Door Suzan Cornelissen op 18 september 2018

Als politieke partijen hebben wij preventie hoog in het vaandel staan. Hoe eerder mogelijke problemen bij jeugd kunnen worden aangepakt des te groter is de kans op een goede ontwikkeling naar een gezonde toekomst.

Landelijk is het Actieprogramma Kansrijke Start geïnitieerd. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. De minister stelt 41 miljoen euro ter beschikking om invulling te geven aan het actieprogramma en het aanvullende plan Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen.

In het kader hiervan stelde Suzan Cornelissen namens de PvdA Breda samen met D66, 50Plus en VVD Breda de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Bent U bekend met het Actieprogramma Kansrijke Start en het plan Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen?
2. Heeft U kwetsbare gezinnen in Breda in beeld? Hoe groot is deze groep?
3. Op welke manier bent U van plan een invulling te geven aan het actieprogramma en het plan voor de gemeente Breda?
4. Bent U al gestart met een aanpak waarin u samenwerkt met een lokale en regionale coalitie rondom de eerste 1000 dagen van een kind? Met welke partijen wilt u hierin samenwerken?
5. Wanneer kunnen wij als raad een plan van aanpak rondom deze problematiek tegemoet zien?

Op 8 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen