Winkeltijden zijn sluitstuk van een discussie, geen begin

Door Henk van der Velde op 13 december 2017
Het college van B&W wil de winkeliers in Breda maximaal ruimte geven om winkels te openen. De veronderstelling is dat ze dan alles samen goed regelen. De PvdA vindt dat niet zomaar een goed idee en vindt dat de voorgestelde verordening winkeltijden te vroeg komt. PvdA fractievoorzitter Henk van der Velde heeft ter voorbereiding op de discussie in de gemeenteraad onderstaand opinie-artikel geschreven.
Het college van B&W wil de winkels in Breda meer tijd te geven om open te zijn. De raad sprak daar afgelopen donderdag over. En winkeliers lieten weten wat ze van dit idee vinden. Er werd duidelijk dat winkeliers tegen een aantal problemen aanlopen. Het eerste probleem: op de zondag om vijf uur dicht, terwijl dan juist klanten staan te dringen. Dit speelt bij supermarkten en op de woonboulevard. Die klanten willen ze niet hun zaak uit sturen. En ze willen al helemaal niet tegen forse boetes aanlopen omdat de zaak dan tien minuten langer open is. Probleem twee: winkels willen af en toe langer open zijn voor speciale activiteiten (een modeshow, een bijeenkomst voor vaste klanten of een lezing in de winkel). Dat moet makkelijker kunnen dan het nu gaat, is de opvatting.Het college van B&W zegt dat één oplossing volstaat: het verruimen van de winkeltijden tot elf uur ’s avonds.
Anders kijken
De PvdA vindt dat je er anders tegenaan moet kijken. Het college zegt tegen de winkeliers: Jullie krijgen van ons de maximale vrijheid en als je het dan zelf gaat regelen komt het allemaal goed. Dat is geen goed idee, want die winkeliers beconcurreren elkaar en dan heb je winnaars en verliezers. Winkels langer open betekent niet dat de omzet over de hele linie zal toenemen. Niemand gaat meer aardappels eten of meer melk drinken omdat hij vaker boodschappen kan doen. Je ziet die concurrentiestrijd ook in Breda. Kleinere winkelcentra staan onder druk. Het wordt steeds moeilijker om speciaalzaken in de lucht te houden. En boodschappen kunnen doen in je eigen wijk is voor veel mensen een basisbehoefte. De overheid exploiteert zelf natuurlijk geen winkels en kan dus nooit garanderen dat ze blijven voortbestaan. Maar de overheid moet wel kijken hoe je daarin kunt sturen, ook bij het regelen van de winkeltijden.
Schep duidelijkheid
Het probleem is niet overal hetzelfde. De Burcht in de IJpelaar is heel wat anders dan de Woonboulevard, of dan een bouwmarkt. En de binnenstad is niet hetzelfde als Princenhage. Sturen met winkeltijden moet je dus preciezer willen bekijken. De effecten voor omwonenden zijn ook verschillend. Supermarkten geven parkeerdruk en gerammel van winkelwagentjes. De woonboulevard en de binnenstad geven grote verkeersstromen. Bij wat je doet aan winkeltijden moet je daarom niet alleen koersen op wat winkels willen. Ook omwonenden moeten wat de PvdA betreft aan het woord. En klanten willen duidelijkheid; juist onduidelijkheid bevordert winkelen via internet.Winkels in de binnenstad hebben ruime mogelijkheden om open te gaan, maar bijna niet één winkel gebruikt al die tijd. Het is wat dat betreft een zootje, zei een van de insprekers. De klant weet niet meer wie wanneer open is. En dat is niet slim, vindt de PvdA. Uitstraling van de binnenstad staat of valt met alle winkels open én met een gevarieerd aanbod van winkels. Breda kan niet zonder de grote winkels die overal in Nederland het straatbeeld bepalen, maar moet zich willen onderscheiden door een steeds groter aantal kleinere, diverse zaken met een eigen uitstraling. Dat past ook in de duurzame binnenstad waar de PvdA al langer voor pleit.Eerst een visie, dan een oplossing!
De PvdA fractie in Breda wil daarom eerst een ontwikkeling van visie van de winkeliers en van de gemeente. Visie op hoe je met het winkelen in de binnenstad moet omgaan en hoe je ook kleine winkelcentra in stand kunt houden. En dan natuurlijk ook wat sluitingstijden daarin betekenen. Sluitingstijden bepalen is sluitstuk en geen begin. Nou vooruit, de sluitingstijd op de zondag wat oprekken kan geen kwaad en kun je wat ons betreft op korte termijn regelen. Maar wij sluiten niet uit dat duidelijkheid geven aan klanten ook kan betekenen dat je hier en daar de winkeltijden moet beperken.