Door Arjen van Drunen op 3 oktober 2018

Windturbines die langs A16 komen zijn van iedereen

“Niet alleen de lasten, maar ook de lusten voor de omwonenden!” schrijven Stijn Smeulders (fractievoorzitter Provinciale Staten Brabant) en  PvdA Breda fractievoorzitter Arjen van Drunen  in onderstaand opinie-artikel (dat op 3 oktober 2018 in BN DeStem stond) over deze landelijke doorbraak.

De plaatsing van 28 windturbines langs de A16 is afgelopen vrijdag door Provinciale Staten van Noord-Brabant op het provinciehuis in Den Bosch bekrachtigd. Deze turbines komen te staan langs de rijksweg tussen de Belgische grens en het Hollands Diep, in de gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen en Moerdijk. Met deze windmolens zet Brabant een belangrijke stap in de energietransitie. Tevens verbeteren we de wijze waarop er in Nederland wordt omgegaan met het laten meeprofiteren van de omgeving bij de plaatsing van windturbines.

De reden dat er ook in Brabant steeds meer windturbines komen, is simpel. De klimaatverandering zet de leefbaarheid van de aarde steeds verder onder druk. We beginnen de negatieve effecten van de klimaatverandering de laatste jaren ook in Brabant te merken. Veel vaker is er sprake van noodweer en wateroverlast of, zoals afgelopen zomer, van langdurige droogte. Met alle overlast en (economische) schade van dien. Door voor duurzamere energiebronnen te kiezen, willen en kunnen we het tij keren. Overigens heeft de provincie geen keus, Brabant moet van de Rijksoverheid uiterlijk 2020 470 megawatt windenergie plaatsen. De West-Brabantse gemeenten realiseren een deel hiervan.

Gedeputeerde Van Merrienboer (PvdA) heeft afgedwongen dat 25 procent van de opbrengst van de windmolens naar de omgeving gaat. Omwonenden gaan daardoor financieel meeprofiteren van de winst. Wij zijn van mening dat als er ontwikkelaars zijn die overlast veroorzaken en tegelijkertijd wel rendement halen uit hun investeringen, een stevig deel van de opbrengst ten goede moet komen aan de omgeving waar die overlast plaatsvindt. Dat er nu liefst 25 procent van het rendement naar de omgeving gaat, is nationaal een doorbraak.

De PvdA is voorstander van de bundeling van windturbines langs bestaande infrastructuur. Eerder hebben we dat ook gedaan bij de A58, tussen Moergestel en Oirschot. Door de windmolens langs de drukke A16 te zetten, waar relatief weinig mensen direct langs wonen, wordt de overlast beperkt. Maar waar je de turbines ook plaatst, er zullen altijd – al zijn het er nog zo weinig – mensen zijn die overlast ervaren. Dat is zo bij de aanleg van wegen, bedrijventerreinen en veehouderijen, en ook bij het plaatsen van windmolens.

We moeten vooral kiezen voor overlastbeperking door bijvoorbeeld stilstandsensoren om slagschaduw te beperken en geluidsisolatie van woningen. Het helemaal vermijden van overlast is onmogelijk. Ons doel is de klimaatverandering tegen te gaan door de energievoorziening te verduurzamen. De plaatsing van deze turbines langs de A16 is dan ook in het belang van de samenleving.

De provincie heeft de opdracht van de Rijksoverheid om tot en met 2020 nog meer windturbines te plaatsen en ook daarna zullen er waarschijnlijk nog meer volgen, evenals zonneparken. Deze zijn nodig om de Klimaatdoelen van Parijs te halen. Wat de PvdA betreft nemen we Windpark A16 als uitgangspunt. Bundeling langs bestaande infrastructuur en vooral het mee laten profiteren van de omgeving. Dat laatste is essentieel om te zorgen dat iedereen meeprofiteert van de energietransitie!

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen