Door Arjen van Drunen op 3 augustus 2018

Werkt signaleringssysteem wankele balkons?

Kort na elkaar zijn er de afgelopen tijd in appartementencomplexen in de wijken Brabantpark, Doornbos, Heuvel en Kroeten  problemen met balkons geconstateerd. De problemen met de balkons zijn divers. Wel is het zo dat de problemen vaak pas laat of bij toeval aan het licht komen. Zo kwamen de problemen met balkons in de wijk Kroeten pas aan het licht toen een bewoner balkonbeglazing aan wilde brengen.

De PvdA kaartte dit probleem ook al aan in 2017 waarna bleek dat Breda beschikt over een signaleringssysteem. De nieuwe problemen nu roepen echter toch de vraag op of dit systeem afdoende werkt.

De PvdA Breda heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:
• Hoe duidt u de verschillende problemen met balkons in Breda? Bent u van mening dat de problemen met de balkons op zichzelf staan of ziet u samenhang tussen de problemen met balkons in de verschillende wijken in Breda? Kunt u dit antwoord onderbouwen?
• Waarom is de potentiële constructieve fout bij de balkons in Kroeten nu pas aan het licht gekomen? Is er gebouwd volgens het Bouwbesluit en is er afdoende toegezien op naleving van het Bouwbesluit? Kunt u dit onderbouwen?
• In Breda is het zo dat Bouw- en Woningtoezicht in actie komt nadat een onvolkomenheid aan het licht is gekomen. Bent u van mening dat deze reactieve houding voldoende waarborgen oplevert? Of bent u van mening dat de verschillende problemen aanleiding zijn om uitgebreider onderzoek te doen naar de (constructieve) veiligheid van balkons? Kunt u dit antwoord onderbouwen?

De antwoorden van het College zijn op 30 augustus ontvangen.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Ik ben Arjen van Drunen, van 1 maart 2018 tot 30 september 2021 was ik fractievoorzitter van deze mooie club! Daarnaast werkte ik als senior bestuursadviseur/woordvoerder bij de gemeente Helmond en ben ik vrijwilliger bij wielerclub Team MunneMoat. Eerder was ik o.a. ben ik presentator van zondagmiddagcafé Spraakvermaak,burgercommissielid van de PvdA Drimmelen en secretaris van

Meer over Arjen van Drunen