Door Inés den Ouden op 16 juni 2018

Watertappunten bij evenementen?

Het festivalseizoen is weer begonnen! Festivals zijn een belangrijk onderdeel van het hele pakket culturele activiteiten in Breda. Maar we houden daarbij de gezondheidsrisico’s die bij deze festivals kunnen optreden scherp in het oog. Eén van die gezondheidsrisico’s is uitdroging.

Op 8 maart 2018 heeft de burgemeester toegezegd om met een notitie te komen waarin de problematiek rondom watertappunten bij festivals wordt ingegaan. Dat er wordt nagedacht over de mogelijkheden van watertappunten bij festivals juichen wij toe, temeer omdat het ook op festivals in Breda voorkomt, zoals bij Dance Tour, dat een flesje water meer kost dan een biertje.

Bij extreem warm weer, gaat het Nationale Hitteplan in werking en worden organisatoren reeds verplicht om bezoekers voldoende water aan te bieden. Daarnaast is het ook buiten extreem warm weer verstandig om voldoende water te drinken tijdens een evenement. Zo biedt Brabant Water bij grote evenementen zelf aan om gratis drinkwater te leveren.

Samen met D66, stelde Inés den Ouden namens de PvdA Breda  de volgende vragen aan het college:
1. Kan het College aangeven hoe het genoemde problematiek rondom watertappunten definieert? Wat ziet het college van B&W eigenlijk als het probleem met watertappunten bij festivals?
2. Het festivalseizoen is al in volle gang. Wanneer mogen wij de notitie verwachten?
3. Is het college op de hoogte van de mogelijkheden om via Brabant Water gratis tappunten te plaatsen bij festivals waar meer dan 10.000 bezoekers komen? Neemt het college deze mogelijkheid mee bij het schrijven van de notitie?
4. In hoeverre worden evenementenorganisatoren bij de ontwikkeling van de notitie betrokken?
5. Het landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM adviseert om bij dance events, concerten of sportevenementen gratis drinkwater te verstrekken. Wordt deze overweging ook in de komende notitie meegenomen?

Op 24 juli zijn de antwoorden van het College ontvangen.

Inés den Ouden

Inés den Ouden

In 2006 werd Inés gekozen als PvdA-raadslid in de gemeente Heusden, waar ze in 2008 fractievoorzitter werd. Inés : “Ondanks dat ik dit werk met veel plezier en enthousiasme heb mogen doen, heb ik uiteindelijk in 2010 toch voor mijn werk gekozen. Ik was toen net CEO geworden van Bodegro. Een bedrijf besturen was nieuw

Meer over Inés den Ouden