Door Marieke Wulffraat op 3 april 2023

Waardeer het beroepsonderwijs gelijk

Het MBO verdient meer erkenning. Naar aanleiding van berichtgeving over de aanpak van Utrecht, stelde Marieke Wulffraat het college vragen over de waardering voor het MBO.

In de media lazen wij dat de gemeente Utrecht de termen lager en hoger opgeleid niet langer gaat gebruiken. Wethouder de Vries van de gemeente Utrecht zegt hierover; “Er moet iets fundamenteels veranderen in de samenleving zodat het MBO als volwaardige vervolgopleiding wordt gezien naast het HBO en WO. Zodat MBO-’ers de waardering en de gelijkwaardige positie in de samenleving krijgen die ze verdienen.” Als fractie juichen wij dit van harte toe en vragen we ons af hoe dit in de gemeente Breda is geregeld en of de zorgen worden herkend.
Wij hebben daarom de volgende vragen;

  1. Is het college het met ons eens dat het weglaten van de termen lager of hoger opgeleid kan bijdragen aan gelijkwaardigheid van alle typen onderwijs? Is het college ook bereid deze termen weg te laten en zo ja, wanneer kan dit in uitvoering gebracht worden?
  2. Passen de afkortingen van het MBO en HBO volgens het college nog wel of zijn er alternatieve benamingen denkbaar zoals bijvoorbeeld praktisch of theoretisch, die we kunnen hanteren als gemeente?
  3. Kan het college aangeven in hoeverre de Bredase onderwijsinstellingen op dit moment al samenwerken om het MBO en HBO meer gelijkwaardig te laten zijn?
  4. Is het college het met ons eens dat een middel als een gezamenlijke introductieweek voor de Bredase MBO- en HBO-studenten bijdraagt aan verbinding tussen het MBO en het HBO en daarmee gelijkwaardigheid en herwaardering van het MBO? Is het college bereid hieraan mee te werken, samen met de onderwijsinstellingen?
  5. In de gemeente Breda bestaat er naar ons idee geen studentenvereniging voor MBO-studenten. Is het college het met ons eens dat een studentenvereniging mogelijk moet zijn voor alle studenten? Is het college bereid hier samen met de onderwijsinstellingen in mee te denken, en om dit vervolgens vorm te geven?
  6. In Utrecht creëert de gemeente 150 stageplaatsen bij de gemeente voor MBO-studenten. Ziet het college hierin ook mogelijkheden en wat kan het college hierin betekenen?
  7. De gemeente Utrecht heeft een MBO-uitvoeringsplan gepresenteerd. Heeft de gemeente Breda een soortgelijk plan? Zo nee, hoe kunnen we daartoe komen?
  8. Hoe zijn het onderwijs, de gemeente en de arbeidsmarkt op dit moment verbonden met elkaar? Hoe werken ze samen en waar liggen nog mogelijkheden om het MBO een gelijkwaardige plaats te laten innemen in deze samenwerking?

Op 23 april is het antwoord van het college toegevoegd.

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke woont met haar gezin in de wijk Boeimeer en heeft in haar werk vele mensen, van jong tot oud en in alle wijken van Breda mogen begeleiden. Een leerzame en enerverende periode waarin ze dicht bij mensen heeft mogen komen op de meest kwetsbare momenten in hun leven. De onderwerpen WMO, kansengelijkheid, onderwijs, gezondheid

Meer over Marieke Wulffraat