Vragen over toekomst Wonen+

Door Arjen van Drunen op 31 mei 2019

Fractievoorzitter Arjen van Drunen stelde het college vragen over Wonen+:

In Breda wordt in de wijken Kesteren & Muizenberg gewerkt met Wonen+. Dit project is in 2014 gestart door de gemeente en woningcorporaties om bestaande en nieuwe initiatieven die leiden tot participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken te bevorderen.

Met Wonen+ kunnen mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning voorrang krijgen op een sociale huurwoning mits zij vrijwilligerswerk doen. Het gaat hierbij om 240 uur vrijwilligerswerk verdeeld over twee jaar. De vrijwillige activiteiten die gedaan worden moeten ten goede komen aan de wijk en kunnen de wijk dan ook versterken. Je kan bij dergelijke activiteiten denken aan huiswerkbegeleiding voor jongeren, een kookclubje voor ouderen en sollicitatietrainingen voor mensen die lange tijd niet gesolliciteerd hebben. Meer informatie staat op de website: https://wonen.kesterenmuizenberg.nl/.

Ook in de Hoge Vucht is Wonen+ toegepast. Daar wordt het inmiddels niet meer (intensief) ingezet. Dat terwijl dergelijke initiatieven, mits ze goed in worden gezet, ook een wijk als de Hoge Vucht kunnen versterken.

De PvdA Breda fractie juicht initiatieven om kwetsbare wijken te versterken toe en is nieuwsgierig hoe via woningtoewijzing – ook in het licht van de aangekondigde prestatieafspraken met de corporaties – de contacten tussen bewoners kan worden versterkt.

Bovenstaande roept bij ons de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met het project Wonen+ en zo ja, hoe kijkt u naar dit initiatief?
  2. Wat is uw analyse van de resultaten van Wonen+ in zowel Kesteren/Muizenberg als de Hoge Vucht?
  3. Welke (rand)voorwaarden zijn nodig om een project als Wonen+ te laten slagen?
  4. Ziet u mogelijkheden om samen met de corporaties en andere spelers in de wijk te kijken of Wonen+ weer ingezet kan worden in de Hoge Vucht? Waarom wel of waarom niet?
  5. Ziet u mogelijkheden om ook in de andere kwetsbare wijken (te weten Tuinzigt, Haagpoort, Heuvel, Fellenoord, Schorsmolen, Rechtbankkwartier en Doornbos-Linie) te kijken naar de mogelijkheden om via Wonen+ de wijk te versterken? Waarom wel of waarom niet?
  6. Welke andere mogelijkheden m.b.t. het woningtoewijzingsbeleid ziet u (in den lande) nog om te werken aan het versterken van wijken? Bent u bereid om dergelijke instrumenten ook in Breda te implementeren?

Op 17 juni zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen