Door Rob Sips op 2 juli 2020

Vragen over elektrische deelscooter

Sinds donderdag 18 juni heeft Breda 200 elektrische deelscooters. Na de zomer komen er nog eens 200 bij. De introductie hiervan is feestelijk afgetrapt door wethouder Quaars door een proefrit te maken door onze mooie binnenstad. De deelscooters zijn makkelijk toegankelijk via een app. Op de website maakt de aanbieder reclame met de termen snel, gemakkelijk, betaalbaar en fun.

De fracties van de PvdA en de VVD vinden het mooi dat het college kijkt naar nieuwe mogelijkheden van duurzaam vervoer binnen Breda. Ook zien onze fracties enthousiaste jonge gebruikers. Maar tegelijkertijd ontvangen we ook veel kritische geluiden hoe de introductie door veel bewoners tot nu toe wordt ervaren. Deze signalen richten zich vooral over het stallen van de deelscooters in de openbare ruimte en de verrommeling die daarmee samenhangt. Ook krijgen we negatieve berichten over de soms roekeloze verkeersdeelname van de gebruikers.

Daarom stelde Rob Sips namens de PvdA fractie, samen met de VVD fractie, de volgende vragen aan het College:

1. Hoe ervaart u de introductie van de deelscooter? Op sociale media lezen wij veel wisselende geluiden. Wat is uw beeld daarbij?
2. Welke afspraken heeft u gemaakt met de aanbieder(s) van de deelscooters over het stallen van de scooters in de openbare ruimte?
3. In de binnenstad staan veel scooters buiten de daartoe aangewezen plekken. Gaat u de scooters daar frequent verwijderen (handhaven)? Vorig jaar heeft u aangekondigd alle fietsen buiten de daartoe aangewezen plekken in de binnenstad frequent te zullen verwijderen, geldt dit ook voor de scooters? Welke (extra) kosten zijn hieraan verbonden en gaat u dit verhalen op de verhuurder/aanbieder?
4. Wij zijn van mening dat de scooters niet gestald moeten kunnen worden op speelplekken, in parken en op plekken die hinderlijk zijn voor andere verkeersgebruikers (bijvoorbeeld op de stoepen). Deelt u deze mening en wat heeft u gedaan om dit tegen te gaan? Kunnen onze inwoners bij u melding maken van niet goed gestalde scooters en gaat u deze dan in afzienbare tijd verwijderen?
5. Breda is de stad van de toegankelijkheid. Zo won Breda nog vorig jaar de Acces City Award. Daar zijn we trots op. Hoe heeft u gewaarborgd dat de openbare ruimte toegankelijk blijft?
6. In Eindhoven is het niet meer mogelijk om de scooters in bepaalde wijken achter te laten. Ook in Den Haag gaat niet alles goed maar daar wel overtreft het wel in positieve zin de verwachtingen. Welke lessen van andere steden heeft u betrokken bij de afspraken die u heeft gemaakt met de aanbieder/verhuurder van de deelscooter?

De antwoorden van het college zijn 10 juli bijgevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips