Door Younes Nahnahi op 4 februari 2022

Versoepelingen zijn geen feest voor iedereen

Boven een artikel van het NRC van zaterdag 29 januari stond de kop: ‘Het land open betekent voor honderdduizenden mensen: Zoek dekking.’ Voor een grote groep Nederlanders betekenen de versoepelingen geen goed nieuws. Over deze groep stelde fractielid en nummer twee op de kandidatenlijst Younes Nahnahi vragen aan het college.

De kwetsbare groep mensen die die vanwege hun gezondheid door COVID-19 naar de rand van de samenleving geduwd dreigen te worden, bestaat globaal uit drie groepen:

  1. Mensen met onderliggende aandoeningen en afweerstoornis
    Denk hierbij aan mensen met chronische luchtwegproblemen, chronische hartpatiënten, mensen met auto-immuunziekten, mensen met een orgaan- of stamceltransplantatie, ernstige nierpatiënten etc. Een deel van deze mensen neemt niet meer deel aan het maatschappelijk verkeer buitenshuis zolang het virus rondwaart. Hun kinderen gaan vaak niet naar school om besmetting van ouders of huisgenoten te voorkomen. Het betreft in Nederland naar schatting zo’n tweehonderdduizend mensen. Zij weten zich onbedoeld buitengesloten zolang het virus rondwaart en goede medicatie nog niet beschikbaar is. Voor hun kinderen is niet deelnemen aan fysiek onderwijs/ kinderopvang/ peuterspeelzaalwerk en andere activiteiten (sport, cultuur) buitenshuis slecht voor hun ontwikkeling. In Breda zal deze groep van substantiële omvang zijn. Wie de landelijke cijfers doortrekt komt uit op meer dan duizend personen en mogelijk tientallen kinderen.
  2. Mensen met long covid
    Long Covid worden de klachten genoemd waarvan mensen weken tot maanden na besmetting met het SARS-COV2-virus last van houden. Ze variëren chronische vermoeidheid, longproblemen, hoofdpijn, depressie etc. Het betreft ook hier zeker meer dan honderdduizend mensen, waaronder kinderen en jongeren. Voor degenen waarbij het ziektebeeld langer duurt, resulteert dat mogelijk in het afbreken van de opleiding en of verlies van werk en afhankelijk worden van een uitkering.
  3. Kwetsbare Jongeren
    De groep jongeren die met name t.g.v. de lockdown achterstand oploopt. Wat de lange termijneffecten op gezondheid en ontwikkeling (scholing en/of werk) voor deze groep zijn, is nu nog moeilijk in te schatten. Met het meer opengaan van de samenleving zal een deel van de klachten verminderen, maar zorg voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid mag niet verslappen.

Bovenstaande brengt PvdA Breda tot de volgende vragen aan het college:
– Heeft het college zicht op de omvang van de drie verschillende groepen?
– Zijn de kwetsbare jongeren en leerplichtige kinderen in beeld?
– Zo ja, welke maatregelen worden getroffen door scholen en door kinderopvang, sport en cultuur om deze kinderen te bereiken?
– Houdt de gemeente er rekening mee dat voor de groepen 2 en 3 wellicht extra inspanningen nodig zijn om deze groep in de samenleving te laten participeren?
– Zijn er vanuit of via de gemeente contacten met de eerste groep, zodat deze inwoners zich niet
onzichtbaar en buitengesloten voelen?

Op 23 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Younes Nahnahi, 46 jaar oud en vader van 4 kinderen. Woont in Hoge Vucht.  Een sociaal democraat in hart en nieren die een duidelijke ambitie  heeft om nog meer te betekenen voor zijn mooie stad.  Dankbaar voor het vertrouwen van de partij om als nummer 2 op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee te

Meer over Younes Nahnahi