Verminder geluid evenementen – raad unaniem achter PvdA motie

Door Rob Sips op 17 juli 2017

De PvdA-fractie wil dat de geluidsoverlast door evenementen wordt beperkt. Er zijn grenzen overschreden en de fractie wil een ‘tikkie’ terug. Tijdens de raadsbehandeling van de Nota Evenementenbeleid diende Henk van der Velde daarom een motie in. In de motie wordt gevraagd om voor maart 2018 met voorstellen te komen voor geluidsreductie bij evenementen en daarmee bij het samenstellen van de evenementenkalender rekening te houden. De motie is op 13 juli unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

De PvdA is positief dat er een Nota Evenementenbeleid is opgesteld. Het is voor het eerst dat evenementen goed worden geordend. Er wordt onderscheid gemaakt naar onder andere locatie, veiligheid, doelgroepen en soort evenementen. Daarbij is het goed dat er niet alleen wordt gekeken naar festivals, maar dat ook sportevenementen ruime aandacht krijgen. Ook is de fractie positief dat Breda met een evenementenkalender het proces ordent.

De nota evenementenbeleid is zeker op het punt van de geluidsnormen voor de PvdA geen eindstation. De PvdA fractie stelt het eens te zijn met omwonenden dat sluipenderwijs de grens is overschreden en dat Breda aan de slag moet om een stap terug te doen op dit gebied. Dit kan door bijvoorbeeld op zoek zou moeten naar andere oplossingen voor geluid. Zet technologie in om bij een gelijkblijvende beleving voor bezoekers het effect voor omwonenden kleiner te maken. Breng de belangen van omwonenden en van de mensen die een feestje komen vieren, samen.

Rob Sips

Rob Sips

In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad, en heeft zich daar namens de PvdA fractie met name bezig gehouden met nieuwbouwplannen, gezondheid, parkeren en verkeer, cultuur en onderwijs.  Daarnaast is hij voorzitter van de raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet.  Rob: “Mooi is dat we samen met andere partijen geregeld hebben, dat met de nieuwbouwplannen van Hotel

Meer over Rob Sips