Door Rob Sips op 9 december 2019

Vergunning moskee

N.a.v. de vernietiging van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de moskee aan de Vlaanderenstraat door de rechter, stelden VVD, D66 en PvdA vragen aan het college.

De fracties zijn erg benieuwd wat dit betekent voor de toekomst van dit gebouw en hebben daarom de volgende vragen:

 

 

  1. Hoe duidt het college de uitspraak van de rechter?
  2. Waar valt men op terug nu de uitspraak vernietigd is?
  3. Is er na deze uitspraak een mogelijkheid om in beroep/cassatie te gaan? Waarom wel of waarom niet?
  4. Is het mogelijk om met een nieuw of aangepast plan alsnog de voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken?
  5. Hoe gaat het college de buurtbewoners en de initiatiefnemers informeren?
  6. Hoe gaat het college het communicatieproces rond dit onderwerp verder vormgeven?
  7. Uit BN De Stem begrijpen wij dat de bezwaren van de bezwaarmakers gegrond zijn verklaard, ‘’omdat de bouw van de moskee een ‘ingrijpende stedelijke ontwikkeling’ is die onvoldoende is onderbouwd.’’ Hoe kan het dat dit onvoldoende is onderbouwd?

Op 13 januari zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips