30 oktober 2019

Verdedigingsmiddelen BOA’s

Samen met VVD-collega Rick Zagers stelde Joris Hoogbergen vragen over de middelen waarover BOA’s kunnen beschikken.

Eindelijk lijkt er een doorbraak te zijn in het veiliger maken van het BOA-werk. Door het blijven aandringen van de BOA’s en de G40 komt er een nieuwe regeling. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen de BOA-bonden, politie en de Minister van Justitie. In deze regeling kunnen afspraken worden gemaakt over het uitrusten van onze BOA’s met verdedigingsmiddelen, zoals pepperspray en een wapenstok.

De Bredase VVD en PvdA zijn blij met deze mogelijkheid. De VVD en PvdA zijn namelijk van mening dat onze BOA’s ten alle tijden hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren. Een goede uitrusting die past bij het werk van de huidige BOA is hierbij essentieel.

Wat er precies is afgesproken tussen de BOA-bonden, politie en de Minister is op dit moment nog grotendeels onduidelijk. Wel wordt er gesproken over verschillende pilotgemeenten. De VVD en PvdA vinden dat Breda zou moeten overwegen om zich aan te melden als pilotgemeente voor deze nieuwe afspraken. Hierdoor kunnen we onze BOA’s op een veiligere manier hun werk laten doen en klaarmaken voor de toekomst. Daarom stellen de fracties de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de nieuwe afspraken die gemaakt zijn tussen de BOA-bonden, politie en de Minister van Justitie naar aanleiding van het overleg tussen deze partijen van 23 september jongstleden?
  2. Zo ja, klopt het dat er onder andere is besproken dat BOA’s mogelijk makkelijker uitgerust kunnen worden met verdedigingsmiddelen? Zijn dat naast een wapenstok en pepperspray andere middelen?
  3. Mocht het antwoord op vraag 2 ja zijn, zal dit gelden voor alle Bredase BOA’s?
  4. Is het college het met de Bredase VVD en PvdA eens dat het wenselijk is voor de veiligheid van onze BOA’s dat zij worden uitgerust met verdedigingsmiddelen?
  5. Overweegt het college zich aan te melden als pilotgemeente? Zo ja, waar is dat van afhankelijk, en zo nee, waarom niet?
  6. Andere gemeenten rusten hun BOA’s op dit moment al uit met verdedigingsmiddelen na afspraken in de lokale driehoek. Is het college bereid hierop in te zetten indien de landelijke regeling voor Breda geen mogelijkheden tot het uitvoeren van een pilot biedt?

De antwoorden van het college zijn op 25 november toegevoegd.