Verbeeldingskracht en verbondenheid

Door Arjen van Drunen op 12 mei 2020

Een bekende uitspraak van Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, is: ‘’Het arme Brabant is rijk geworden dankzij de verbeeldingskracht en verbondenheid van haar inwoners.’’

Verbeeldingskracht en verbondenheid zijn het erfgoed van Brabant. Maar juist dat erfgoed wordt bij het grofvuil gezet. Kunst en cultuur zorgen voor verbeeldingskracht. Kunst en cultuur houdt ons een spiegel voor en geeft ons stof tot nadenken. En sport verbroedert en verbindt. De sportvelden brengen mensen met allerlei verschillende achtergronden dichterbij elkaar. Het sportveld trekt mensen figuurlijk uit hun eigen bubbel.

Des te pijnlijker is het om te zien dat de nieuwe provinciale coalitie het mes zet in sport en cultuur. Ze zetten daarmee het mes in de verbeeldingskracht en onze verbondenheid en dus ook in hetgeen dat ons arme Brabant rijk heeft gemaakt.

Het kabinet spant zich in deze coronacrisis in voor de cultuursector en ook heel veel gemeenten trekken de portemonnee om te redden wat er te redden valt, maar van de provincie hoeven we het de komende jaren niet te hebben. Cultuur is volgens het nieuwe provinciebestuur slechts ‘vrijetijdsbesteding’. Het voornemen om miljoenen bezuinigingen door te voeren in het domein samenleving, onder meer op cultuur en sport, is in onze ogen een volstrekt foute keuze.

Wij staan op het standpunt dat juist nu kunst en cultuur extra moeten worden ondersteund, omdat de sector bij zal dragen aan de onderlinge verbondenheid en weerbaarheid van onze hard getroffen samenleving. Om dit kracht bij te zetten willen wij juist nu extra investeren in kunst en cultuur. ZZP’ers en instellingen die in problemen (dreigen te) raken, moeten ondersteund worden. Ook in de Brabantse sportbeoefening zien wij die grote maatschappelijke meerwaarde. Verschillende Brabantse gemeenten gingen al voor in kwijtschelding van de huren voor sportclubs en culturele instellingen.

Zonder een gedeputeerde cultuur, maar met een gedeputeerde erfgoed, koesteren we wat we hadden, maar geven we niet door wat we hebben. De verbeeldingskracht en verbondenheid moet doorgegeven worden en daarvoor zijn sport en cultuur van essentieel belang.

Arjen van Drunen (PvdA Breda)
Robin Verleisdonk (D66 Eindhoven)
Peter Bakker (GroenLinks Breda)
Hafid Bouteibi (PvdA Eindhoven)
Yusuf Celik (PvdA Tilburg)
Hans van Gemert (SP Helmond)
Judith Hendrickx (Bossche Groenen)
Tim van het Hof (D66 Breda)
René van den Kerkhof (D66 Den Bosch)
Evelien Kostermans (GroenLinks Tilburg)
Duran Kurumli (PvdA Helmond)
Saskia Lammers (GroenLinks Eindhoven)
Bas Maes (SP Breda)
Murat Memis (SP Eindhoven)
Helma Oostelbos (SP Tilburg)
Esther de Ruiter (GroenLinks Den Bosch)
Pieter Paul Slikker (PvdA Den Bosch)
Beppie Smit (D66 Tilburg)
Stef Stevens (D66 Helmond)
Thomas Tuerlings (GroenLinks Helmond)
Cecile Visscher (SP Den Bosch)
Peter Vissers (Breda ’97)

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen