16 mei 2022

Veiligheid station Breda

Samen met collega’s van VVD, CDA  en GL stelde Younes Nahnahi vragen aan het college over de veiligheid van het NS-station.

Op donderdag 24 februari jongstleden heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om de veiligheid in en rondom het station te verbeteren en de handhaving te intensiveren. Tot op heden krijgen wij nog steeds signalen over de trappenhuizen van het station (zowel Belcrum- als centrumzijde). Reizigers die hun auto op het dak parkeren, zijn genoodzaakt deze trappenhuizen of de lift die zich daarin bevindt, te gebruiken. Men ervaart het als een openbaar toilet en er zijn (vrouwelijke) reizigers die niet alleen naar beneden/boven durven en wachten tot ze met iemand anders mee kunnen lopen/in de lift kunnen stappen.

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college.

  1. Herkennen NS en de gemeente deze signalen?
  2. Zo ja, welke acties zijn of worden ondernomen om de sociale veiligheid in de trappenhuizen te verbeteren?
  3. Hoe is het contact tussen NS en de gemeente over handhaving? Wordt er voldoende samengewerkt?
  4. Hoe worden de afspraken over het handhaven vastgelegd? En hoe worden deze afspraken nageleefd?

Op 20 juni zijn de antwoorden van het college toegevoegd.