Door Rob Sips op 18 juni 2021

Veiliger en leefbaarder door 15 km/h?

Na.v. signalen van gunstige resultaten m.b.t. veiligheid en leefbaarheid bij verlaging van maximumsnelheden stelde onze woordvoerder Mobiliteit Rob Sips het college vragen over het verlagen van de maximumsnelheid in 30km/h-zones

De PvdA-fractie hoort van allerlei onderzoeken en initiatieven die gericht zijn op het verlagen van de maximumsnelheden voor straten in de bebouwde kom. Landelijk wordt voorgesteld om voor binnen de bebouwde kom niet langer 50 km/h maar een maximum van 30 km/h als norm te hanteren. In de gemeenteraad van Utrecht werd vorige week gedebatteerd over het verlagen van de maximumsnelheid van 30 km/h straten naar een maximum van 15 km/h.

De PvdA-fractie ziet allerlei voordelen van deze verlaging en wij zijn benieuwd hoe ons college hiernaar kijkt. Door het verlagen van de maximumsnelheid van 30 km/h naar 15 km/h wordt de veiligheid en de leefbaarheid in onze buurten en woonstraten vergroot, zonder dat de bereikbaarheid in het geding is. We hebben de volgende vragen aan het college van Breda:

  1. Bent u bereid om te onderzoeken welke pluspunten en consequenties het verlagen van de maximumsnelheid in de huidige 30 km/h gebieden naar een maximumsnelheid van 15 km/h hebben op onder meer de veiligheid en leefbaarheid in straten en buurten? Waarom wel of niet? Mogelijk bent u van mening dat een dergelijk onderzoek niet nodig is omdat u de uitkomsten en/of conclusies al weet. In dat geval vragen wij u deze uitkomsten en/of conclusies met ons te delen.
  2. Wat is ervoor nodig om een dergelijke verlaging in de Bredaase 30 km/h gebieden naar maximaal 15 km/h door te voeren?
  3. Zouden we in één of meerdere buurten van Breda een pilot kunnen uitvoeren? Waarom wel of niet? Wat is nodig voor een dergelijke pilot?
  4. Bent u bereid om een pilot uit te voeren in straten rondom scholen? Waarom wel of niet? Wat is nodig voor een dergelijke pilot?
  5. Bent u bereid na te denken over voorwaarden waarop bewoners van buurten bij u een aanvraag kunnen doen om voor hun buurt een verlaging van 30 km/h naar 15 km/h door te voeren? Welke elementen zouden wat u betreft in deze voorwaarden meegenomen moeten worden?

Op 5 juli zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips