Door Rob Sips op 12 mei 2020

Veilig terug naar school

Op maandag 11 mei gaan de basisscholen weer open. Samen met een VVD-collega stelde Rob het college vragen over de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn of worden om de terugkeer op school veilig te laten verlopen.

Op 8 juni zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

 

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips