Door Rob Sips op 20 februari 2018

Veilig fietsen in Breda

De PvdA Breda gaat graag in op de oproep van de ANWB waarin deze aandacht vraagt voor de veiligheid van fietsers. Uit onderzoek uit ruim 22.000 ANWB-leden blijkt dat een groot deel van de  fietsers zich niet op hun gemak voelen. Ook Breda scoort hoog: 31 procent voelt zich niet zo veilig en  5 procent zelfs helemaal niet zo veilig. De oorzaken van onveiligheid in Breda zijn volgens de fietsers:  gevaarlijke kruispunten, en vrachtwagens, gedrag van andere fietsers, snelheidsverschillen tussen de  gebruikers en drukte op het fietspad. In BN de Stem pleit ANWB-baas Frits van Bruggen voor  maatregelen die moeten zorgen voor veiliger fietspaden.

De constateringen in het krantenartikel en de uitkomsten van het ANWB onderzoek waren voor Rob Sips aanleiding om namens de PvdA Breda vragen te stellen aan het college van B&W over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op onze fietspaden:

1. De ANWB nodigt de gemeente uit om te praten over de knelpunten in onze stad. Het lijkt ons  voor de hand te liggen dat u positief op deze uitnodiging reageert. Bent u dat ook van plan?
2. Bent u bekent met het onderzoek van de ANWB? Kunt u aangeven hoe het komt dat Breda zo  hoog scoort?
3. Wilt u ons informeren over de knelpunten die in het ANWB onderzoek naar boven zijn gekomen?
4. Kunt u daarbij aangeven welke maatregelen het snelst tot verlaging van dit onveiligheidsgevoel leiden?
5. Hoe duidt u de fietsverkeersveiligheid in Breda? En welke knelpunten onderscheidt u zelf?
6. Welke acties gaat u ondernemen om de knelpunten op te lossen? Kunt u per maatregel aangeven welk tijdspad daarbij hoort?

Lees hier de antwoorden van het college (ontvangen op 14 maart 2018).

Rob Sips

Rob Sips

In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad, en heeft zich daar namens de PvdA fractie met name bezig gehouden met nieuwbouwplannen, gezondheid, parkeren en verkeer, cultuur en onderwijs.  Daarnaast is hij voorzitter van de raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet.  Rob: “Mooi is dat we samen met andere partijen geregeld hebben, dat met de nieuwbouwplannen van Hotel

Meer over Rob Sips