Door Henk van der Velde op 25 april 2017

Uitzendkrachten bij ATEA-groep?

Vrijdagavond 21 april berichtte Nieuwsuur onder andere over de inzet van Oost-Europese uitzendkrachten om de sociale werkvoorziening in Hilversum (de Tomingroep) draaiende te houden.  De PvdA Breda denkt dat dit het hele idee van een sociale werkvoorziening ondergraaft. Om te weten te komen hoe de praktijk op dit punt in Breda is, stelde Henk van der Velde raadsvragen. Op 22 mei zijn de antwoorden van het college ontvangen.

Volgens de uitzending van Nieuwsuur zou de Tomingroep in Hilversum niet het enige sociale werkbedrijf zijn dat zich genoodzaakt ziet tot het inzetten van uitzendkrachten om de contractuele verplichtingen met opdrachtgevers na te kunnen komen. De oorzaak zou zijn dat medewerkers met een arbeidshandicap vanwege strengere wetgeving niet langer mogen instromen bij sociale werkvoorzieningen. De inzet van uitzendkrachten wordt bevestigd door brancheorganisatie Cedris.

Mogelijk is, zoals in de uitzending betoogd wordt door Gea Lotterman van de FNV, de inzet van uitzendkrachten door sociale werkvoorzieningen ook interessant omdat zo een lager loon kan worden betaald dan zou moeten volgens de CAO sociale werkvoorziening.

De PvdA Breda denkt dat dit het hele idee van een sociale werkvoorziening ondergraaft en wil dus graag weten hoe de praktijk op dit punt in Breda is.

Daarom stellen we het College de volgende vragen:

1. Worden bij ATEA uitzendkrachten ingezet die niet gerekend mogen worden tot de doelgroep? Zo ja, in welke mate?
2. Worden bij ATEA mensen uit de doelgroep ingezet middels een uitzendconstructie, waardoor de CAO kan worden omzeild? Zowel vanuit ATEA als vanuit uitzendbureaus naar ATEA? En zo ja, wat gaat het college doen om die praktijk te beëindigen?
3. Ontvangen alle arbeidsgehandicapte werknemers van ATEA een CAO-loon sociale werkbedrijven?

De uitzending van Nieuwsuur over dit onderwerp kunt u hier bekijken (vanaf 19:28min): https://www.npo.nl/nieuwsuur/21-04-2017/VPWON_1267644

Waar ben je naar op zoek?