Door Fractie op 21 februari 2019

Een sociaal sterk, duurzaam en veilige Hoge Vucht

Samen met Faissal Boulakjar ( raadslid D66 Breda) hebben onze fractievoorzitter Arjen van Drunen en burgerraadslid Younes Nahnahi de bespreeknotitie “Hoge Vucht brengt het Samen 2020-2030” opgesteld na waardevolle gesprekken met organisaties en bewoners van de Hoge Vucht. “Alle mensen die wij hebben gesproken, delen de passie en inzet voor de wijk. Ieder vanuit hun eigen rol en expertise “, aldus de opstellers.

In deze bespreeknotitie benoemen wij niet alleen de aandachtspunten, maar met deze bespreeknotitie willen we het initiatief nemen tot een bredere discussie en doen we een groot aantal concrete suggesties en voorstellen. Van verbeteringen op het gebied van sport en jeugd, en van veiligheid tot een diverser woningaanbod.

Deze notitie zal binnenkort in het Bredaas BeRaad behandeld worden, want deze bespreeknotitie zal en mag niet het eindpunt van de discussie over het verbeteren van de wijk zijn. Wijkverbetering is een proces van de lange adem. Als raadsleden hebben wij de hoop dat wij middels deze bespreeknotitie een steentje bij kunnen dragen aan een nog mooiere wijk!

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2018 vier leden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert iedere

Meer over Fractie