Door Arjen van Drunen op 27 januari 2020

Subsidie voor wijk-GGD-‘er

Samen met collega-raadsleden van D66 en VVD stelde fractievoorzitter Arjen van Drunen het college vragen over de mogelijkheden om voor de hulp aan personen die verward gedrag vertronen een wijk-GGD-‘er in te zetten.

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag, neemt de laatste jaren toe. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben vooral zorg en hulp nodig. De afgelopen jaren zijn er in 37 gemeenten in ons land succesvolle pilots uitgevoerd met aanpak van wijk-GGD’ers. Zo werken Amsterdam en Vught al langer met deze aanpak en zij wisten het aantal politiemeldingen over mensen met verward gedrag te stabiliseren.

Nu is er wederom voor gemeenten subsidie beschikbaar gesteld om met een wijk-GGD’er te experimenteren3. Overigens is het zo dat deze wijkfunctionaris niet per se in dienst hoeft te zijn van de GGD. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat deze functionaris in dienst is van de GGZ. Het zijn veelal sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die deze rol vervullen.

Tot zover wij weten is er binnen Breda nog geen pilot uitgevoerd met een dergelijke wijkfunctionaris.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.Heeft u kennis van deze huidige subsidie-oproep voor een pilot met een wijkfunctionarisvoor personen met verward gedrag?

2.Kunt u zich vinden in de conclusies van eerder onderzoek dat de aanwezigheid van eendergelijke wijkfunctionaris de werklast bij de politie naar aanleiding van personen metverward gedrag, kan verlagen?

3.Bent u in gesprek geweest met woon-, zorg- en politiepartners over deze subsidie-oproep?

In december vorig jaar is aan de gemeenteraad van Breda is de uitvoeringsagenda “Aanpak voor personen met verward gedrag 2019-2020” gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan en de invoering van de wet verplichte GGZ is er recent een regionaal crisismeldpunt ingesteld.

4. Welke mogelijkheden ziet het College om een subsidieaanvraag te doen voor een pilot met een wijkfunctionaris voor personen met verward gedrag in Breda in samenhang met de uitvoeringsagenda en het net opgerichte crisismeldpunt? Wat is hiervoor de achterliggende motivatie?

 

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen