Door Suzan Cornelissen op 29 mei 2022

Steengoed?

Suzan Cornelissen stelde het college vragen over de duurzaamheid van natuursteen omdat de arbeidsomstandigheden bij de winning en verwerking van natuursteen in delen van de wereld onvoldoende en zorgelijk zijn.

Diverse rapporten laten zien dat de productie van natuursteen gepaard gaat met misstanden als moderne slavernij, onveilige arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. *1

Dit is iets om alert op te zijn bij de aankoop van bijvoorbeeld kasseien (kinderkopjes) en stenen/tegels die gebruikt worden voor publieke gebouwen, pleinen, kades, gevels en stoepranden. Uit een recente enquête
van Ipsos *2 blijkt dat ongeveer driekwart van alle Nederlanders (74%) vindt dat een gemeente het goede voorbeeld moet geven als het gaat om het inkopen van natuursteen, en nog eens 71% vindt dat alleen verantwoord geproduceerd natuursteen mag worden ingekocht door een gemeente. Daarnaast vindt een ruime meerderheid (71%) dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om zich bij de aanschaf van natuursteen te verdiepen in de arbeidsomstandigheden die met het productieproces gepaard gaan.

TruStone is een initiatief waarbij bedrijven, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samenwerken aan verbetering van de natuursteensector. Onze gemeente is geen lid
van TruStone. Daarom heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

  1. Gemeente Breda is een global goals gemeente en heeft daarmee haar intentie uitgesproken om rekening te houden met internationale ontwikkelingsdoelen. Het verantwoord inkopen van natuursteen past binnen deze doelstelling. Is het college het hiermee eens?
  2. Is het college bekend met de risico’s die plaatsvinden bij de productie en inkoop van natuursteen?
  3. Heeft het college zicht op welke projecten binnenkort zullen plaatsvinden waar natuursteen bij gebruikt wordt?
  4. Heeft zij er zicht op, waar het natuursteen vandaan komt en onder welke omstandigheden deze is verworven?
  5. Is het college het met de respondenten uit de enquête eens dat zij haar verantwoordelijkheid moet nemen als het de inkoop van natuursteen betreft?
  6. Op welke manier ziet het college erop toe dat natuursteen dat door de gemeente wordt ingekocht een maatschappelijk verantwoorde oorsprong heeft?
  7. Is het college bereid om zich op korte termijn aan te sluiten bij het Initiatief TruStone? Zonnee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

1 Zie bijvoorbeeld de rapporten Between a Rock and a Hard Place en The Dark Sites of Granite van Arisa
2 Bijna driekwart van de Nederlanders – 73 procent – vindt dat bedrijven geen natuursteenproducten mogen verkopen waarbij werknemers worden uitgebuit en waarbij sprake is van kinderarbeid. Dat blijkt uit onderzoek dat Ipsos in opdracht van FNV, CNV Internationaal en Arisa in december 2021 heeft uitgevoerd. In het merendeel van de steengroeven in bijvoorbeeld India vinden echter nog steeds misstanden plaats. Actie van bedrijven en politiek is nodig (Ipsos: driekwart wil geen grafsteen gemaakt door kinderen – Natuursteen (vakbladnatuursteen.nl))

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen