18 juli 2016

Schuldhulpverlening naar een integrale aanpak

Half juli is door de gemeenteraad het Meerjarenplan schuldhulpverlening vastgesteld. Essentie van het plan is om schuldhulpverlening verder te integreren met de aanpak in de WMO, Participatie en Jeugd. Anja Wassing, PvdA woordvoerder in de commissie Economie, licht toe wat dit precies inhoudt.

In de praktijk blijkt dat, wanneer er sprake is van meervoudige problematiek, er in 80% van de gevallen ook sprake is van schulden. Andersom is / ontstaat er bij mensen met schulden ook vaak meervoudige problematiek. In het plan is meer aandacht voor voorlichting en preventie, en is budgetbeheer toegankelijk voor een bredere doelgroep, waaronder jongeren.

Mensen met schulden weten dit vaak lang verborgen te houden; ook als hun inkomsten plotseling sterk dalen ; bv bij een scheiding of werkloosheid of onverantwoorde uitgaven, gaat hun uitgavenniveau niet vanzelf naar beneden. Schulden ontstaan  dan vaak  door huurachterstanden of het niet betalen van gas-water- licht  of  de zorgverzekering, waarvoor ze dan ook nog vaak boetes krijgen en  de schulden nog meer toenemen.  Het voorkomen en aflossen van schulden heeft dan ook de hoogte prioriteit.

In het kader van de integrale aanpak  zoekt de gemeente dan ook meer samenwerking met andere betrokken instanties zoals zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties, maar ook met GGD en justitie  en zetten zij de aanpak van Traject 51 en de wijkteams ook in voor mensen met (risico’s op) schulden. De PvdA heeft met name gevraagd om extra aandacht voor kinderen die (door schulden ) in armoede leven  en daardoor niet  goed  verzorgd en gevoed worden of niet kunnen meedoen met onderwijs en sport.

Ook is de PvdA benieuwd naar de effecten van de plannen. Het zijn goede intenties, maar de PvdA wil ook graag dat de gewenste resultaten concreter benoemd en gerapporteerd  worden. Ook heeft de PvdA gevraagd om meer gegevens over de huidige situatie en de  kosten en effecten van de acties tot nu toe; hoeveel mensen hebben er schulden, wat zijn de oorzaken (en gevolgen) , om welke bedragen gaat het, welke effecten heeft de schuldhulpverlening.

Voor iedereen die schulden heeft of mensen kent die moeilijk kunnen rondkomen  is de https://www.gripopgeldbreda.nl  een handig hulpmiddel  om inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en zorg voor grip op uw financiële situatie. Grip op geld Breda geeft u informatie en tips.