Door Henk van der Velde op 23 januari 2017

Kan rentetarief kredietbank omlaag?

De rentetarieven van de Kredietbank West-Brabant liggen (fors) hoger dan die van reguliere banken. Juist mensen met de laagste inkomens die bij commerciële banken geen geld kunnen lenen, zijn aangewezen op deze kredietverstrekker. PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde vroeg met een SP-collega het college naar de mogelijkheden om de rentelasten voor deze bevolkingsgroep te verlagen. De overheid kan zelf tegen heel lage rentetarieven geld lenen. Andere gemeenten hebben de rentetarieven van de gemeentelijke kredietbank al verlaagd.

Op 20 februari is het antwoord van het college ontvangen. Op 30 maart stuurde wethouder Marianne de Bie een aanvullende brief waarin de renteverlaging voor sociale leningen is aangekondigd.