Door Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers op 11 augustus 2021

Reactie bestuur en fractie op nieuwe functie Miriam Haagh

Miriam Haagh stopt op 1 oktober als PvdA wethouder in Breda. Op die datum start ze als voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg, een organisatie voor ouderenzorg, thuiszorg, welzijn en zorg op maat in Oost-Brabant.

Het bestuur en de fractie van de PvdA Breda reageren op het vertrek van  Miriam:  

Reactie afdelingsvoorzitter Pieter Dekkers:
“Het bestuur van de afdeling Baronie van Breda van de PvdA wil in de eerste plaats Miriam van harte feliciteren met haar nieuwe topbaan als bestuursvoorzitter van BrabantZorg in Oost-Brabant. Uiteraard is haar vertrek bijzonder jammer voor ons en de stad Breda, maar ook begrijpelijk als zo’n mooie uitdaging zich aandient. Ook nog eens een uitdaging die haar perfect op het lijf geschreven is.

We zijn er als bestuur vooral ook buitengewoon trots op dat “onze“ Miriam een dergelijke, maatschappelijk belangrijke functie gaat vervullen op het terrein van zorg in Brabant.

De partij en de stad Breda zijn Miriam uiteraard veel dank verschuldigd voor al het werk als PvdA raadslid en als wethouder van Breda. De bijzonder menselijke wijze waarop zij dat heeft gedaan voor alle Bredanaars en speciaal voor hen die een extra steuntje nodig hebben of hadden om overeind te blijven, maakt haar een echte PvdA bestuurder.

Wij willen de portefeuille van Miriam in het college vanzelfsprekend als PvdA Breda zelf invullen. Dit vanwege het gewicht en het belang van de portefeuille van Miriam voor de stad en de grote opgaven die er liggen onder andere op het vlak van Gezondheid en de Wijkaanpak en daarbij specifiek het programma Verbeter Breda. Zo kan op 1 oktober, het moment van het vertrek van Miriam Haagh, het stokje naadloos worden doorgegeven aan een nieuwe gekwalificeerde wethouder van PvdA-huize.”

Reactie fractievoorzitter Arjen van Drunen:
“Miriam heeft zich als raadslid en wethouder ruim 15 jaar ingezet voor Breda en haar dorpen. Door haar sociale kompas en door de inwoners centraal te zetten, wist ze het verschil te maken. Of het nu was voor de vuilnismannen die moeite hadden met lezen en schrijven en wie ze gestimuleerd heeft om taalvaardig te worden, voor de zieke kinderen die niet naar school konden maar via een robot toch de lessen konden volgen of voor de inwoners van de Middellaan die gewoon een bankje wilde om de buurt te versterken en om eenzaamheid tegen te gaan. Niet voor niets is Miriam uitgeroepen tot Taalheld van Brabant en heeft Breda mede door haar toedoen de Access City Award (prijs voor het toegankelijker maken van steden voor mensen met een handicap en senioren) gewonnen.

Miriam was net wethouder toen gemeenten meer verantwoordelijkheid kregen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ze heeft ervoor gezorgd dat die transitie in goede banen is geleid. Met hoge cliënttevredenheidscijfers als resultaat. Maar ook heeft ze aan de basis gestaan van de aanpak Verbeter Breda, waarmee we de tweedeling in de stad willen tegengaan, en het lokaal preventieakkoord, waarmee we inzetten op een gezonde leef- en werkomgeving en het voorkomen en tegengaan van overgewicht. De fractie is Miriam heel dankbaar voor de sociale manier waarop zij zich 15 jaar voor Breda heeft ingezet. “

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers

Meer over Afdelingsvoorzitter – Pieter Dekkers