Door Rob Sips op 30 januari 2019

Woningen verwarmen op waterstof?

Op 15 januari kwam het Dagblad van het Noorden met de aankondiging van een primeur in Nederland: Op de locatie Nijstad-Oost in Hoogeveen begint volgend jaar de bouw van tachtig woningen die verwarmd gaan worden via een cv-ketel die op (groene) waterstof werkt.  Het is de bedoeling voor deze woonwijk het bestaande aardgasnetwerk in te gaan zetten.

Om deze pilot vorm te geven heeft de gemeente Hoogeveen samengewerkt met een aantal bedrijven, onderwijs, provincie en rijk. Van het Ministerie van EZ krijgt ze als steun in de rug een subsidie van 4 ton.

In navolging van deze mooie ontwikkeling in Hoogeveen stelde Rob Sips, namens de PvdA Breda met Tim van het Hof van D66 de volgende vragen aan het College:

1. Bent u bekend met het initiatief?

2. Ziet u mogelijkheden om waterstof in plaats van aardgas tbv het verwarmen van woningen binnen Breda toe te passen?

3. Heeft u hiertoe al een onderzoek gestart of zo nee wat heeft u nodig om een onderzoek naar de toepassing van (groene) waterstof i.p.v. aardgas ten behoeve van woningen te starten?

4. Deze pilot krijgt 4 ton subsidie van het Ministerie van Economische Zaken omdat het bijdraagt aan de CO2-reductie. Maakt de gemeente Breda momenteel ook aanspraak op subsidie(s) vanuit het Ministerie van Economische Zaken samenhangend met de CO2-reductie? Zoja waarvoor?

5. Ziet u voor Breda nog andere alternatieve (groene) energiebronnen om woningen te verwarmen?

Op 11 maart is het antwoord van het college toegevoegd.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips