Door Henk van der Velde op 2 maart 2018

PvdA vraagt extra inzet tegen zwerfafval

Zwerfafval tref je overal aan. Veel te veel mensen denken nog dat het normaal is om je blikjes, flesjes en plastic verpakkingen op straat te gooien, bijvoorbeeld vanuit je auto als je bij een stoplicht staat te wachten.

De PvdA in Breda kreeg de afgelopen week veel berichten over dat zwerfafval en naar aanleiding daarvan hielden Jonge Socialisten in Breda Noord een opruimactie. Dat leverde positieve reacties op van buurtbewoners, maar ook de constatering dat het probleem daarmee niet de wereld uit is.

In Breda bestaan al veel initiatieven om het zwerfafval te lijf te gaan. Maar uit alle berichten blijkt dat er best nog een schepje bovenop kan.

De gemeenteraadsfractie van de PvdA stelt daarover vragen aan het college van B&W. De fractie wil onder andere weten of de gemeente het zwerfafvalprobleem systematisch in de gaten houdt, zodat je ook kunt zien of allerlei acties helpen.

De fractie wijst ook op de aanpak in de regio Nijmegen. Daar gaan teams van kinderen onder begeleiding van volwassenen aan de slag. De kinderen, die de titel wijkheld krijgen, ontvangen van de gemeente een zakcentje als beloning voor hun inzet. (zie: www.wijk-helden.nl) De PvdA in Breda ziet in het Nijmeegse initiatief mogelijkheden om de opruimacties in Breda te versterken.

Hoe dan ook, wil de fractie graag van het college weten op welke manier je in Breda extra stappen kunt zetten om zwerfafval tegen te gaan.

Lees hier de antwoorden van het college (ontvangen op 21 maart 2018).