Door Younes Nahnahi op 6 november 2019

Nieuwe schuldhulproute aanvulling op nieuw beleid?

Deze week kwam onze fracties het nieuwe concept “ De Schuldhulproute” ter ore. PvdA en GroenLinks Breda maken zich beide zorgen over het aantal mensen dat in problematische schulden zit, en hechten beide belang aan de integrale aanpak van schuldenproblematiek. Als inwoners eenmaal in de schulden zitten, is het erg lastig om hier weer uit te komen, en een preventieve aanpak kan daarbij veel ellende voorkomen.

De nieuwe aanpak, waarbij banken een (vroeg)signalerende functie hebben en mensen met bijvoorbeeld structurele tekorten op hun bankrekening, of bijzondere overschrijvingen, wordt mede door Koningin Maxima ondersteund, zo zagen wij in de media.

Omdat het Armoedebeleid en de Schuldhulpverlening op dit moment in nieuw beleid worden gegoten, hebben onze fracties de volgende vragen aan het college:

  • Wat is uw visie op dit plan, en bent u bereid deze schuldhulproute in het nieuwe beleid Schuldhulpverlening op te nemen?
  • Ziet u de preventieve kant van dit plan als een kans voor Breda?
  • Hoe ziet u de privacy bewaking, als banken op deze manier cliënten gaan benaderen? Is het een kans of een bedreiging?
Younes Nahnahi

Younes Nahnahi

Ik ben Younes Nahnahi, 44 jaar en vader van 4 kinderen. Ben een sociaal democraat in goede en slechte tijden. Mijn wieg stond ergens anders maar het lot heeft mij gelukkig naar deze prachtige stad gebracht en ik voelde mij meteen al thuis. Ik heb veel te danken aan Nederland en wil daarom zo graag

Meer over Younes Nahnahi