Door Rob Sips op 14 oktober 2021

Help de Uitvindfabriek sterker uit de crisis!

De PvdA-fractie maakt zich hard voor kinderen, onderwijs, en techniek. De corona-crisis zette ons dagelijks leven op zijn kop en had verregaande consequenties voor de ondernemers in de stad. Een forse omzetdaling bezorgde ook de Uitvindfabriek grote kopzorgen. PvdA-fractievoorzitter Rob Sips vroeg tijdens de raadsvergadering van 30 september aandacht  voor de situatie bij de Uitvindfabriek.

De Uitvindfabriek heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde voor talentontwikkeling in onze stad en is de verbindende schakel voor technisch onderwijs. Kinderen en jongvolwassen worden hier enthousiast gemaakt voor techniek in de ruimste zin van het woord. De gemeente Breda is vanaf het begin tot op heden één van de belangrijkste supporters. Met de Uitvindfabriek is de afspraak gemaakt dat de gemeente hen op weg zou helpen en dat daarbij een pad naar zelfstandigheid zou worden gevolgd. De Uitvindfabriek is daar voortvarend mee aan de slag gegaan.

Maar ook de Uitvindfabriek heeft te maken gehad met forse omzetdaling vanwege de corona-crisis. De crisis heeft laten zien dat de Uitvindfabriek kwetsbaar kan zijn omdat de organisatie zich nog in de opbouwfase bevindt. Bij de PvdA-fractie kwamen signalen dat de financiële nood voor de Uitvindfabriek steeds hoger werd en daarmee de toekomst ongewisser. Rob Sips stelde op 30 september tijdens het vragenhalfuur hierover de volgende vragen aan het college:

  •  Onderschrijft u de waarde van de Uitvindfabriek voor onze stad, dorpen en regio?
  • Wat zijn de kaders voor gemeentelijke coronasteun t.a.v. omzetderving en in hoeverre past de Uitvindfabriek binnen deze kaders?
  • Wanneer en voor hoeveel extra middelen heeft de Uitvindfabriek een beroep bij u gedaan vanwege de omzetdaling door de corona-crisis?
  • Hoe steunt u de Uitvindfabriek bij de forse omzetdaling door corona in een periode dat zij nog in een opbouwfase zitten richting een uiteindelijke situatie zonder subsidie?
  • Welke rol ziet u voor de Uitvindfabriek bij de stedelijke Open-up strategie?
  • Aangezien wij veel en ruimhartig allerlei organisaties en bedrijven hebben gesteund bij omzetdaling, welke overweging heeft u dat de Uitvindfabriek deze steun wellicht misloopt?

Het antwoord op de vragen is samengevat:

Wethouder De Bie gaf aan dat het belangrijk is voor kinderen om zich te ontwikkelen in techniek. Nu en in de toekomst zijn er veel banen waarvoor techniek nodig is. Het is belangrijk dat er straks voldoende gekwalificeerde mensen zijn voor een baan in de techniek. Het is daarvoor belangrijk om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Dat zijn redenen genoeg waarom de Uitvindfabriek belangrijk is voor de stad, de dorpen en de regio.

Breda heeft allerlei steunpakketten vanwege de corona-crisis in het leven geroepen. De Uitvindfabriek valt voor een groot deel buiten de regelingen. In de zomer is samen met een accountant gekeken naar de financiële situatie van de Uitvindfabriek. Hieruit is duidelijk geworden dat er steun vanuit de gemeente nodig is. Hoe dit voor elkaar kan komen zal de komende tijd worden uitgewerkt.  Daarbij zullen de extra gelden die vanuit de rijksoverheid komen voor het onderwijs worden betrokken.

Het stadskantoor staat samen met de scholen en bedrijven aan de lat om een plan uitwerken voor een structurele doorstart van de Uitvindfabriek. Wethouder De Bie gaf aan dat ze over de uitkomsten nog dit jaar een brief aan de raad zal sturen.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips