Raadsvragen over Safe Streets

Door Henk van der Velde op 27 november 2017

We zien een bijna onophoudelijke stroom aan berichten in het nieuws over #metoo, het (ongewenst) seksueel belagen van mensen vanuit een machtspositie. Daaraan kun je toevoegen het belagen van vrouwen bij concerten, in de horeca of in andere situaties waarin veel mensen bij elkaar zijn. En natuurlijk zijn we gevallen als de gruwelijke moord op Anne Faber niet vergeten. Seksueel geweld treft in het bijzonder vrouwen.

Het is dan ook logisch dat vrouwen hier een massaal protest laten horen. Recent zien we actie door UN Women Nederland, de Nederlandse tak van het agentschap van de Verenigde Naties. Zij komen op voor Safe Streets. ‘Vrouwen zouden zich altijd en overal veilig moeten kunnen voelen op straat. Wat zij ook dragen, hoe zij zich ook gedragen, waar zij ook heen gaan, op welke tijd van de dag dan ook.’, dat is de inzet van UN Women. Zij geven aan samen met gemeenten te willen werken aan preventie (veilige straten, OV en horeca), aan verhoging van de bereidheid om ongewenst gedrag te melden en aan de onderliggende oorzaak door mannen aan te spreken op hun ongewenst gedrag. Natuurlijk is Breda bijvoorbeeld in het Valkenberg al bezig met het vergroten van de veiligheid van gebieden. Maar het is ongetwijfeld zo, dat er nog gebieden/straten/routes zijn die niet of onvoldoende de aandacht hebben.

In verband hiermee stelde Henk van der Velde namens de PvdA fractie de volgende vragen aan het college. Op 12 december zijn de antwoorden van het college bijgevoegd.

  1. Is het college op de hoogte van de actie Safe Streets van UN Women en is het college van plan of bereid om samen met dit comité te bekijken wat Breda kan doen?
  2. Welke concrete acties lopen er al in Breda op dit punt. Zowel wat betref de inrichting van het openbaar gebied, als in bijvoorbeeld het maken van afspraken met horeca en openbaar vervoer?
  3. Zijn er plaatsen die nog als onveilig worden beschouwd (of gevoeld) waar het voornemen is om de veiligheid te verbeteren?
  4. Op welke manier bevorderen gemeente en politie nu al de aangiftebereidheid van seksueel ongewenst gedrag en zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren?
  5. Wat is het effect van de aanpassingen in het Valkenberg, zowel op het aantal voorvallen als op de beleving van veiligheid?

Waar ben je naar op zoek?