Door Arjen van Drunen op 31 mei 2019

Raadsbrede steun voor versterken Hoge Vucht

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei werd een besluit genomen over de motie die voortvloeide uit de  bespreeknotitie van PvdA en D66 ‘Hoge Vucht brengt het samen 2020-2030’. Arjen van Drunen sprak daarbij deze tekst uit:

“Als incidentele problemen en structurele problemen zich met elkaar vermengen ontstaat er een cocktail met mogelijk giftige inhoud.

Dan bestaat de kans dat mensen zaken aan elkaar knopen die niet één-op-één aan elkaar te knopen zijn. Als er ergens incidentele problemen en structurele problemen optreden is het dan ook aan de politiek om daar een antwoord op te formuleren, want mocht die antwoorden uitblijven dan kan het zijn dat mensen hun oren laten hangen naar mensen die zeggen dat je dat soort zaken allemaal prima op één hoop kan gooien en aan elkaar kan plakken.

De Hoge Vucht heeft een aantal structurele en incidentele problemen. D66 en de PvdA hebben geprobeerd in de bespreeknotitie in ieder geval een aanzet te geven voor een antwoord op die problemen. Een antwoord dat niet af is, maar juist een antwoord dat door de input van de vele insprekers in de beeldvorming en andere partijen in de oordeelsvorming is versterkt.

In de bespreeknotitie kijken we niet weg voor de incidentele problemen, structurele problemen en ook de verbanden, want soms zijn die er wel degelijk. Mocht er bijvoorbeeld geen voetbalvereniging meer overblijven in de wijk, dan moet je niet gek staan te kijken als de jeugd zich gaat vervelen en vervolgens mindere resultaten haalt op school. Dit soort zaken vergen alertheid van de raad, het college, bewoners en alle professionals in de wijk.

Uit de debatten in de raad en de gesprekken die mijn fractie met veel wijkbewoners heeft gehad, is gebleken dat de voedingsbodem in de wijk versterkt kan worden door op een onorthodoxe manier aan meerdere knoppen tegelijk te draaien. De knoppen die hierin in ieder geval erg belangrijk zijn, zijn:

  1. Kansengelijkheid. We moeten een scheefgroei voorkomen in de kansen die onze jongeren hebben. Uit de cijfers van het college blijkt dat de Hoge Vucht op alle factoren voor kwetsbaarheid van jongeren hoger scoort dan het Bredaas gemiddelde. Met name op de gebieden van ‘jongeren zonder startkwalificatie’ en ‘jongeren op vmbo basis/kader’ zijn grote verschillen te zien. Dat betekent dat er op dit gebied werk aan de winkel is.
  2. Gemengde wijken. De Hoge Vucht kenmerkt zich door een grote concentratie van goedkope woningen. Door te kiezen voor meer middeldure woningen, maken we de wijk gemengder. Maar dat is niet genoeg, want wat heb je aan een wijk met diverse soorten woningen als de bewoners vervolgens geen enkele binding met de wijk hebben? We moeten dan ook – via verleiding – de zogenaamde ‘vlucht’ in het basisonderwijs en bij de (voetbal) verenigingen tegengaan. Je kan de Hoge Vucht alleen gemengder maken door zowel stedenbouwkundige keuzes te maken, door goed woningtoewijzingsbeleid en door bewoners intensiever aan de wijk te verbinden.
  3. Innovatie. Rondom de Hoge Vucht heb ik al vaker de opmerking gehoord: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.’ Ruim 39% van de inwoners van de Hoge Vucht voelt zich vaak of soms onveilig in de eigen buurt, tegenover 26% in de rest van Breda. Dit soort getallen vergen een innovatieve aanpak.

Het maakt me trots dat de bespreeknotitie waar dhr. Boulakjar, dhr. Nahnahi en ik weken aan gewerkt hebben, uiteindelijk uitmondt in een motie (zie bijlage) die door alle partijen worden mee ingediend. Daarmee geven we een duidelijk signaal aan het college dat het versterken van de Hoge Vucht prioriteit heeft, maar belangrijker nog, daarmee geven we bewoners het signaal dat we samen met hen de wijk willen verbeteren.

Klik hier voor de unaniem aangenomen motie.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen