Door Arjen van Drunen op 15 september 2018

Q-koortspatiënten in beeld?

Op 1 oktober draagt de landelijke overheid de zorg voor Q-koortspatiënten over aan de gemeenten. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks en Breda’97 vragen aan het college van B&W of Breda daar klaar voor is.

Op 1 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Ik ben Arjen van Drunen, fractievoorzitter van deze mooie club! Daarnaast werk ik als senior bestuursadviseur/woordvoerder bij de gemeente Helmond en ben ik vrijwilliger bij wielerclub Team MunneMoat. Eerder was ik o.a. ben ik presentator van zondagmiddagcafé Spraakvermaak,burgercommissielid van de PvdA Drimmelen en secretaris van de PvdA Brabant. En sinds 21 maart 2018 gemeenteraadslid namens de PvdA

Meer over Arjen van Drunen