Door Henk van der Velde op 15 maart 2017

PvdA wil meer activiteit bouw- en woning toezicht

Op 7 maart werd plotseling duidelijk dat er iets mis is met de constructie van balkons in Brabantpark. WonenBreburg pakt de balkons aan en neemt de risico’s weg. In de raadsvergadering van 9 maart vroeg PvdA fractievoorzitter Henk van der Velde hier toch extra aandacht voor. Hij bracht naar voren dat zo’n constructieprobleem al eerder optrad. In Leeuwarden in 2011. Waarom, zo zei hij, is dit dan niet eerder onderzocht?

De PvdA vindt dat gebouweigenaren op landelijke signalen moeten reageren en nagaan of ook in hun gebouwen vergelijkbare risico’s zitten. Bouw- en woningtoezicht moet bovendien in de gaten houden of dat ook gebeurt.

Wethouder van Lunteren gaf aan dat bouw- en woningtoezicht dat niet doet, omdat de afspraak is dat men alleen maar reageert op signalen vanuit bewoners en gebruikers.