Door Rob Sips op 2 oktober 2016

PvdA tegen gewijzigde parkeertijden in wijken rond station

Per 1 oktober is in de Belcrum, delen van Linie en  de Drie Hoefijzers Zuid gereguleeerd parkeren met vergunningen ingevoerd. Het doel is om hiermee die buurten leefbaar te houden en lang parkeren door reizigers en bezoekers te voorkomen. In de raadsvergadering van donderdag 29 september stelde de VVD voor om niet tot 20.00 uur, maar  tot 18.00 uur betaald parkeren in te voeren. De PvdA Breda stemde tegen dit voorstel, omdat het ingaat tegen afspraken met de wijk en helemaal niet is onderbouwd. Helaas is dit VVD amendement toch met een meerderheid aangenomen.

Wethouder Adank maakte over de ins en outs van het invoeren van het parkeerregime afspraken met bewoners en belanghebbenden. Verder zijn er tellingen en onderzoeken uitgevoerd. Op basis hiervan stelde het college een eindtijd van 20.00 uur voor betaald parkeren op werkdagen voor.

Het amendement van de VVD-fractie regelt dat deze eindtijd nu vervroegd is naar 18.00 uur. Een slecht bericht voor onder andere de bewoners van de Belcrum Zuid, omdat zij een groot risico lopen om geen vrije parkeerplaats te vinden wanneer zij na hun werk thuis komen. Ook de wijkraad is verrast, want zij ging uit van de gemaakte afspraak met de wethouder. Inmiddels ontving de PvdA protesten van zeer veel bewoners tegen het besluit van de meerderheid van de raad. Uit die protesten blijkt dat men ook in andere straten dan die in Belcrum Zuid problemen voorziet. De PvdA vindt dat wethouder Adank snel met de wijken om tafel moet om te komen tot een oplossing voor de ontstane problemen.

Rob Sips

Rob Sips

Rob woont in Brabantpark en werkt als projectleider ruimtelijke ordening bij een adviesbureau. In 2014 kwam Rob in de Bredase gemeenteraad. Rob heeft zich hard gemaakt voor betaalbare woningen, een stad met ambitie, waarbij we niet alleen vrijstaande woningen bouwen, maar juist ook appartementen voor starters en senioren. Hierbij hanteert hij de volgende leidende principes:

Meer over Rob Sips