Door Suzan Cornelissen op 19 april 2021

538 Fieldlab Event in Breda afgelast

UPDATE 19 april 17:00 uur:  Zojuist is bekend geworden dat de Gemeente Breda geen vergunning verleent voor het fieldlab van 538 Oranjedag vanwege de  toenemende risico’s openbare orde en veiligheid.

Het spoeddebat hierover in de Bredase raad is verplaatst naar dinsdag 21 april.

====

Dinsdagavond 13 april jl is aangekondigd dat Breda een Fieldlab evenement krijgt waar 10.000 mensen welkom zijn, midden in het Bredase centrum. Daarover hebben we woensdag 14 april samen met VVD en D66 veel kritische vragen gesteld.

Natuurlijk is het goed dat er met de fieldlabs perspectief geboden wordt aan met name ook jongeren om te onderzoeken hoe in tijden van corona grootschalige evenementen veilig te kunnen organiseren. Maar tegelijkertijd is het wel heel moeilijk te begrijpen voor bijvoorbeeld zorgpersoneel, horecaondernemers en mensen met een kwetsbare gezondheid die al maanden nauwelijks bezoek krijgen.

Hieronder de vragen die we op woensdag 14 april gesteld hebben:

1. Hoe gaat het evenement er precies uitzien en wat wordt er onderzocht?

2. Waarom is het aantal bezoekers bij dit Fieldlab-evenement zoveel groter dan bij andere Fieldlab-evenementen? Is er ook overwogen minder bezoekers toe te laten bij het evenement?

3. Wat levert dit Fieldlab-evenement Breda op?

4. Hoe wordt de logistiek geregeld van deze 10.000 mensen? Wordt uit dat oogpunt ook overwogen om alleen mensen uit Breda toe te laten?

5. Hoe voorkomen we dat mensen zonder kaartje op het evenement afkomen en er te grote drukte in de binnenstad ontstaat?

6. Heeft u in de stad gepeild of er draagvlak is voor zo’n groot event? Bijvoorbeeld via de enquête die u sinds de coronacrisis onder onze inwoners houdt.

6. Zijn er andere steden overwogen en/of hebben andere steden dit Fieldlab-evenement geweigerd?

7. Vandaag houdt u een bijeenkomst om omwonenden hierover bij te praten. Kunt u ons laten weten wat daaruit is gekomen?

8. Heeft u ook gekeken naar andere locaties (bijvoorbeeld Breepark en P5) voor een dergelijk event, in plaats van deze locatie midden in de stad? Waarom zijn andere locaties afgevallen en bent u van mening dat dit de beste locatie is?

9. Kan er verkend worden of de Bredase horeca kan profiteren van het Fieldlab-evenement op het chasseveld in het kader van Breda doet het samen?

10. Meer in zijn algemeenheid, dit event kan de tegenstellingen in de Bredase samenleving vergroten. Enerzijds mensen die vinden dat meer mogelijk zou moeten zijn en anderzijds de mensen die huiverig zijn of zich zorgen maken om hun gezondheid. Hoe gaat u er aan bijdragen dat er voldoende draagvlak blijft voor de maatregelen en de tegenstellingen juist verkleind worden?

11. Hoe ziet u de reacties vanuit bijvoorbeeld de horeca op dit evenement en hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen te staan in Breda? Hoe verkleinen we de tegenstellingen?

12. Waren er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld een proefdag voor de horeca te organiseren?

Suzan Cornelissen

Suzan Cornelissen

Suzan woont met haar gezin in de wijk Overakker. In de raad zet zij zich in voor armoedebestrijding, goede kansen op de arbeidsmarkt, voldoende opvangvoorzieningen voor vluchtelingen en duurzaamheid die alle inwoners van Breda ten goede komt! “We staan als Breda voor hele grote uitdagingen de komende jaren. We hebben  nu te maken met een

Meer over Suzan Cornelissen