PvdA Breda: “Trek meer Duitse toeristen naar Breda!”

Door Fractie op 21 juli 2017

Eerder deze week lazen we dat ZDF via Twitter in zeer positieve zin heeft bericht over Breda. De wedstrijd van de Duitse vrouwen tegen Zweden in het kader van WEURO 2017 was daarvoor de aanleiding. De PvdA vraagt zich af of dit kan worden aangegrepen om met (nog) meer kracht Duitse toeristen naar Breda te trekken en stelde het college daarom raadsvragen. Op 11 september zijn de antwoorden van het college ontvangen.

Dit jaar verwacht de Provincie Zeeland dat zo’n 3,1 miljoen Duitse toeristen hun provincie. Veel van die toeristen passeren op weg naar Zeeland Breda. De gemeente Breda verwelkomde in 2015 in totaal zo’n 1 miljoen toeristische bezoekers. Veel Duitse toeristen weten de weg naar Breda dus nog niet te vinden.

Daarom hebben we de volgende raadsvragen aan het College van B&W:

1. Heeft u inzicht in hoeveel Duitse toeristen jaarlijks Breda bezoeken en zo ja, kunt u de raad inzicht geven in die cijfers?
2. Bent u bereid om na te gaan hoe meer Duitse toeristen naar Breda getrokken kunnen worden? En zo ja, bent u voornemens om op korte termijn zo’n onderzoek uit te voeren?
3. Wat doet Breda op dit moment al om een bezoek aan Breda voor Duitse toeristen aantrekkelijk te maken?
4. Ziet u net als de PvdA Breda mogelijkheden om met een gerichte aanpak meer Duitse toeristen naar Breda te trekken en zo ja welke mogelijkheden ziet u. Wij denke aan een welkomstboodschap langs de A16, social media acties gericht om Duitsers attent te maken op een bezoek aan Breda, een toeristische folder in het Duits die in Zeeland wordt verspreid en inzet op dagtrips naar Breda. Welke mogelijkheden wilt u gaan benutten?

Fractie

Fractie

De Gemeenteraadsfractie van de PvdA telt sinds maart 2022 6 (burger)raadsleden. Zij zijn het gezicht van de PvdA naar buiten toe, naar de mensen in de wijken en buurten, naar de rest van de politiek en naar alle maatschappelijke organisaties in de stad. Er zijn twee burgerraadsleden, ter ondersteuning van de fractie. De fractie vergadert

Meer over Fractie