Door Arjen van Drunen op 28 augustus 2019

Profiteren alle wijken mee van de vernieuwing van het stationsgebied? 

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar wat het effect is van het herontwikkelen van een stationsgebied op de prijzen van woningen rond het station. Het CPB schrijft: “Breda is een sprekend voorbeeld, omdat herontwikkeling daar tot nu toe heeft geleid tot hogere prijzen aan de noordkant en lagere prijzen aan de zuidkant van het vernieuwde station.”

Uit gegevens van het CPB blijkt dat de woningen aan de noordkant van het station flink zijn toegenomen in waarde. Zo zijn de prijzen van woningen die – aan de noordzijde – binnen 500 meter van het station liggen met zo’n 15% gestegen (gemiddeld bijna 30.000 euro per woning). De andere kant van de medaille is dat de woningen aan de zuidkant van het station juist in waarde zijn gedaald. Woningen die – aan de zuidzijde – tussen de 500 en 1000 meter van het station liggen, hebben te maken met een daling van 12,7% (gemiddeld ruim 23.000 euro per woning).

De PvdA Breda is van mening dat herontwikkeling ervoor moet zorgen dat iedereen in Breda de vooruitgang ervaart en de verschillen tussen wijken kleiner worden. Daarom stelde fractievoorziiter Arjen van Drunen de volgende vragen:

  1. Hoe kijkt u naar de ontwikkeling zoals deze door het CPB wordt beschreven?
  2. Wat is uw verklaring dat de woningen aan de noordkant van het station in prijs zijn gestegen en aan de zuidkant juist in prijs zijn gedaald?

Het onderzoek van het CPB doet enkele suggesties naar mogelijke verklaringen voor de grote verschillen in de woningprijsontwikkelingen aan de noord- en zuidkant van het station. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of deze verklaringen kloppen en kan ons inzicht geven hoe we bij andere herontwikkellocaties ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van de vooruitgang.

  1. Bent u bereid om vervolgonderzoek te doen, zodat we beter inzicht krijgen welke factoren ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk wijken meeprofiteren van de herontwikkelingslocaties van Breda? En kunt u dit antwoord nader toelichten?

Op 7 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen