9 september 2021

Opvang asielzoekers

N.a.v. berichtgeving in de media vroeg Suzan Cornelissen met fractieleden van GroenLinks, SP en D66 over de rol van Breda bij het verhelpen van de capaciteitsproblemen bij de opvang van asielzoekers.

In diverse media hebben wij kunnen lezen dat het kabinet zich zorgen maakt over de overvolle opvang voor asielzoekers. Er wordt aan alle gemeenten gevraagd om op korte termijn opvang ter beschikking te stellen.

De fracties GroenLinks, PvdA , SP en D66 maken zich zorgen om de mensen die nu in de overvolle opvang zijn geplaatst, en de mensen waar eventueel geen plek voor is. In 2015 heeft Breda zeer succesvol een aantal asielzoekers geplaatst, vandaar dat wij de volgende vragen aan het college hebben:
1. Bent u ervan op de hoogte dat het Kabinet op dit moment een klemmend beroep doet om met urgentie meer opvangplekken beschikbaar te stellen?
2. Welke acties onderneemt u in dat kader, of bent u voornemens op korte termijn te doen?

Op 28 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd.