Oproep aan Amphia: zuiver het afvalwater

27 november 2017
De Partij van de Arbeid roept –  samen met D66, GroenLinks, SP, Elbertse/Groenweg, Trots/OPA en VPB – het college op om met Amphia in gesprek te gaan over een waterzuiveringsinstallatie bij het nieuw te bouwen Amphia ziekenhuis. Wij zouden graag zien dat het afvalwater bij de bron wordt gezuiverd of dat wordt voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Redenen om raadsvragen aan het college te stellen.
In Breda wordt momenteel een mooi modern nieuw ziekenhuis gerealiseerd. Het ziekenhuis wordt nog moderner en duurzamer als Amphia ook een Pharmafilter laat installeren. Dat is een filter die onder andere contrastvloeistoffen en medicijnresten uit het afvalwater zuivert. Amphia loost zonder deze filter straks haar afvalwater dus rechtstreeks op het gemeentelijk riool. Op dit moment is het voor waterzuiveringsinstallaties erg lastig om medicijnresten uit het water te zuiveren.Amphia geeft in een reactie aan dat zij een haalbaarheidsonderzoek zijn gestart: ‘Met de komst van ons nieuwe ziekenhuis zoeken we uiteraard ook naar mogelijkheden om nog meer bij te dragen. Pharmafilter is een mogelijke toepassing die hiervoor in aanmerking komt. Hier wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar uitgevoerd.’  Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek.