Door Arjen van Drunen op 6 augustus 2019

Oplossingen gezocht voor overkokende Bredase woningmarkt

De Bredase woningmarkt ‘kookt over’ blijkt uit cijfers van Van der Sande Makelaars. Breda is – buiten de Randstad – de duurste gemeente om te wonen. Dit najaar komt de prijs voor een vierkante meter woonruimte gemiddeld uit op een bedrag boven de €3.000. In het bestuursakkoord is afgesproken om het bouwtempo flink op te schroeven om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een betaalbare woning te vinden is. De woningprijzen worden echter niet alleen opgedreven omdat veel mensen in Breda willen wonen, maar ook omdat (particuliere) beleggers vastgoed opkopen. De PvdA vindt het onwenselijk dat jongeren geen woning kunnen huren of kopen en ouderen niet kunnen doorstromen, omdat beleggers woningzoekenden verdringen. Fractievoorzitter Arjen van Drunen volgende vragen:

  1. Herkent u het beeld dat (particuliere) beleggers pandjes opkopen, waardoor de druk op de woningmarkt toeneemt en kunt u dit met cijfers onderbouwen?
  2. Bent u het met de PvdA eens dat de 6000 woningen die we deze periode willen bijbouwen niet bedoelt zijn voor (particuliere) beleggers?
  3. Hoe denkt u te voorkomen dat deze woningen uiteindelijk opgekocht gaan worden door beleggers?
  4. Bent u het met de PvdA eens dat een gemeentelijke heffing voor beleggers of een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers een manier zou kunnen zijn om het opkopen van panden te verhinderen? En zo ja, bent u bereid om de mogelijkheden te bekijken voor een gemeentelijke heffing voor beleggers en/of bij het Rijk te pleiten voor een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers?

Beleggers zijn niet per definitie alleen maar een sta-in-de-weg voor de Bredase woningbouwambities. Zij zouden bijvoorbeeld ook bij kunnen dragen aan onze woningbouwambities door te investeren in sociale huurwoningen of middeldure huur- en koopwoningen. Daarom hebben we de volgende vraag:

  1. Bent u bereid om met (particuliere) beleggers in gesprek te gaan om te kijken of zij in plaats van het opkopen van panden willen investeren in betaalbare nieuwbouwwoningen of het ombouwen van kantoren naar betaalbare woningen? En zo ja, hoe en wanneer gaat u dat doen?

Niet alleen beleggers zijn een bedreiging als het gaat om Breda betaalbaar houden. De uitspraak van de Raad van State omtrent de het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan dat ook zijn. Zo schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in haar ledenbrief van 16 juli jongstleden: ‘’De uitspraak betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten door heel Nederland op losse schroeven komen te staan.’’ Hieruit voortvloeiend hebben wij de volgende vraag:

  1. Wat gaat de uitspraak van de Raad van State betekenen voor de Bredase woningbouwambities?

Ondanks de ‘bedreigingen’ voor het bouwen van meer betaalbare woningen zijn er ook nieuwe kansen. Zo staat in het provinciaal coalitieakkoord: ‘’De regio Breda en het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn stedelijke gebieden met majeure opgave op het gebied van mobiliteit, wonen en verduurzaming. Dit provinciebestuur gaat met Breda en Eindhoven in gesprek om te bezien of urgente opgaven samengebracht kunnen worden in een toekomstbestendige mobiliteitsdeal.’’ Naar aanleiding van deze passage hebben wij de volgende vragen:

  1. Heeft u al gesproken met het nieuwe provinciebestuur en zo ja, wat heeft dat opgeleverd?
  2. Bij welke projecten zoekt u ondersteuning van de provincie? En bent u het met de PvdA eens dat hetprojecten met een regionaal belangzoals het CSM-terrein, Havenkwartier, HERO-terrein en het project Achter de Lange Stallen (Mols-parking) zich hier uitstekend voor lenen?

overkokende woningmarkt)

De antwoorden zijn op 4 september toegevoegd.

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen

Arjen van Drunen is 28 jaar en samen met zijn vriendin en dochter woonachtig in Teteringen. Arjen is wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren in ons mooi Breda. In de weekenden kan je hem met zijn mountainbike in de bossen vinden of met een drankje op de Grote Markt. “De plek waar je wieg stond en

Meer over Arjen van Drunen